Circular informativa 22/18 · 10 de desembre del 2018


Presentació del formulari sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes per la Seguretat Social (Sentència Suprem 1462/2018)


Us informem que l’Agència Tributària ja ha habilitat a la seva pàgina web la informació i el formulari per a la devolució de les prestacions de maternitat i paternitat de l’IRPF que es van percebre de la Seguretat Social. Adjuntem l’enllaç a la informació i al formulari de l’AEAT al final del document.

De moment es poden sol·licitar les devolucions dels anys 2014 i 2015 i, a partir del gener del 2019, es trobarà disponible el formulari per sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

En el formulari s’haurà d’indicar de quins anys se sol·licita i el número de compte bancari per rebre-la.

Es recomana fer-ho a través de la Seu electrònica de l’AEAT, amb la Cl@ve PIN, el certificat electrònic o bé utilitzant el número de referència per a serveis de renta, que, en aquest cas s’hauran d’aportar les dades següents: número del DNI i la seva data de validesa, i la casella 450 de la renda del 2016 (si no s’hagués presentat, els 5 últims dígits d’un compte bancari que l’interessat/ada hi figuri com a titular).

Si ja vau sol·licitar la devolució, cal esperar que ho resolgui l’òrgan corresponent.

Enllaç a la informació i formulari de l’AEAT.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment.