5/2020- IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Circular 5/20 · 24 de febrer de 2020 IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT Operacions intracomunitàries El passat dia 1 de gener van entrar en vigor, a nivell comunitari, un conjunt de novetats importants amb la finalitat d’establir un sistema definitiu d’IVA en les operacions intracomunitàries (Directiva UE 2018/1910). Les modificacions es refereixen a l’exempció intracomunitària…

22/2018 – Declaració de l’IRPF per prestacions públiques per maternitat/paternitat

Circular informativa 22/18 · 10 de desembre del 2018 Presentació del formulari sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes per la Seguretat Social (Sentència Suprem 1462/2018) Us informem que l’Agència Tributària ja ha habilitat a la seva pàgina web la informació i el formulari per a la devolució…