L’FMI no s’observa un canvi de model en el mercat laboral espanyol

Fotografia: ara.cat

“Bona part del creixement creat ha estat en sectors de baixa qualificació i baixa productivitat, on els incentius per invertir en els treballadors resulten baixos”, insisteix la institució. D’acord amb les xifres que maneja l’organisme, el 6% de l’ocupació creada durant la recuperació es correspon amb la branca estrictament del turisme, és a dir, transport aeri, allotjament i serveis d’agències de viatges i touroperadors. Però aquesta xifra s’eleva a un de cada quatre treballs creats si es prenen totes les activitats relacionades amb el turisme incloent hostaleria. Un altre quart de l’ocupació generada es correspon amb activitats administratives i professionals. I un 14% s’ha contractat en el sector públic. Només que tots aquests sectors tenen una productivitat per sota de la mitjana de l’economia, assenyala el Fons.

Denúncia sobre la gestió de beques universitaries

L’informe “La universitat espanyola en xifres 2015-2016” de la Conferència de Rectors de les Universitat Espanyoles (CRUE) denuncia la política de beques actual amb dades: més de 70.000 alumnes d’ensenyaments de grau per curs acadèmic han vist alterades les seves expectatives de accés a les ajudes. Els rectors demanen que es reformi el sistema de beques, que es revisin les condicions imposades per sol·licitar l’ajuda i que s’elevi a l’alça les quanties econòmiques, en aquest moment similars a les de fa deu anys, quan Espanya vivia un període de vaques grasses i amb uns preus públics universitaris clarament inferiors als actuals. Espanya s’ha convertit en el quart país amb els preus públics més elevats de la Unió Europea.

Retirar efectiu mentre es compra

Els clients d’ING podran retirar efectiu en més de 13.000 estancs, un servei que s’uneix als més de 4.000 punts de venda en els que actualment poden obtenir efectiu alhora que realitzen les seves compres habituals. L’entitat ha arribat a un acord amb el distribuïdor Logista perquè els seus clients puguin realitzar aquesta operació en els estancs a Espanya que s’adhereixin a través de l’aplicació gratuïta d’ING que permet retirar efectiu en comerços en pagar una compra amb el mòbil, Twyp Cash .

Al febrer de 2018, entra en vigor a tot Europa la nova directiva comunitària de serveis de pagament, coneguda popularment com PSD2

L’objectiu d’aquesta regulació, la tramitació va començar el 2013, és crear un mercat únic de pagaments a tota la UE i incrementar la competència entre els bancs del continent. Un cop en marxa s’espera que la competència entre els bancs s’incrementi d’una manera notable. Una de les prioritats de la PSD2 serà donar als consumidors l’oportunitat d’utilitzar a tercers per iniciar pagaments o rebre serveis afegits a través de l’accés als seus comptes sense que els bancs puguin negar-se a concedir-los. És a dir, que qualsevol banc, en el moment que aconsegueixi un consentiment exprés per part del seu client, podrà accedir a les dades sobre fons, comptes, etc., d’aquest en les entitats de la competència.

El Govern aprova de forma extraordinària i fins el 30 d’abril de 2018 el Pla PREPARA

El Reial decret llei que aprova la reactivació extraordinària del programa introdueix de nou, mitjançant una disposició addicional, la reducció del 20% en la cotització dels treballadors de la llar integrats en el Sistema Especial d’Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, amb efectes des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 de desembre de 2018. També modifica la Llei 14/2011 de la Ciència amb la finalitat de delimitar clarament a quines entitats del sector públic se’ls admet formalitzar contractes d’obra o servei determinat amb una durada superior a tres anys.

Remissió a les Corts Generals del Conveni entre el Regne d’Espanya i la República de Finlàndia per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i Protocol

En el Conveni s’assenyalen els criteris relatius a la imposició sobre les rendes immobiliàries; beneficis empresarials; transport marítim i aeri; empreses associades; dividends; interessos; cànons; guanys de capital; rendes del treball; remuneracions de consellers; rendes d’artistes i esportistes; pensions; anualitats i pagaments anàlegs; funció pública; estudiants i altres rendes. S’inclouen disposicions relatives als mètodes per eliminar la doble imposició, a l’aplicació de criteris de no discriminació, el procediment amistós en cas de discrepància amb la forma d’aplicació i l’intercanvi d’informació -adaptat a l’estàndard de l’OCDE- entre les respectives autoritats competents.

Andalusia pagarà als seus metges un sou extra de 350 euros al dia perquè facin operacions en un torn específic per les tardes

És la millor solució que ha trobat la Junta andalusa per rebaixar la voluminosa llista d’espera que s’ha acumulat en els últims mesos en els seus hospitals. Actualment hi ha uns 62.000 andalusos tot esperant una operació quirúrgica -3.000 més que fa un any-, que triguen una mitjana de dos mesos i mig (76 dies) en ser intervinguts.

El Ministeri Energia aprova el nou bo social per als consumidors vulnerables d’electricitat

A partir d’ara es mesurarà en funció de la renda i limitarà també la quantitat d’energia ‘subvencionada’ a la qual es pugui accedir a preus avantatjosos. Segons la proposta elaborada pel Govern, un consumidor vulnerable sever serà aquell que ingressi en 14 pagues un total de 399 euros mensuals sense menors al seu càrrec. Aquestes quantitats es van incrementant de manera progressiva fins a aconseguir la màxima quantitat 22.365 euros- que correspondria a una unitat familiar amb dos menors al seu càrrec i algun factor afegit com discapacitat, víctima del terrorisme o de la violència domèstica. Si a hores d’ara vostè és beneficiari del bo social té un termini de sis mesos per renovar si compleix les condicions necessàries o a partir de la primavera de l’any que deixarà de poder beneficiar-se del mateix.

La CE presentarà un ambiciós pla amb el qual pretén posar fre a l’evasió del pagament de l’IVA transfronterer

Aquest frau deixa un forat de prop de 50.000 milions d’euros a les arques públiques, segons càlculs de la Comissió. Estima que el nou sistema contribuirà a reduir el frau en l’impost sobre el consum fins a un 80%. “Actualment el sistema d’IVA està massa fragmentat a Europa i és massa propens al frau”. Brussel·les vol que quan una empresa vengui a una altra dins del continent, en les anomenades operacions transfrontereres, el gravamen d’IVA que s’apliqui sigui el del país on es trobi el comprador, en lloc del tipus establert en el del venedor, com venia succeint fins ara. Això vol dir que si una societat exporta a una desena de països de la UE, es pot donar el cas que els seus productes es gravin amb deu tipus d’IVA diferents.

Cooperatives per facturar en línia

El ministeri d’Ocupació investiga la legalitat de les cooperatives que ofereixen serveis per a que un ‘freelance’ pugui facturar a una empresa sense donar-se d’alta en el règim d’autònoms. Aquestes entitats estan constituïdes com a cooperatives, de les quals el freelance ha de fer-se soci, generalment, a canvi d’una quota d’entrada. A partir d’aquí, la cooperativa li dóna d’alta a la Seguretat Social com si fos un treballador durant uns dies, el temps que duri el projecte que necessiti facturar. Hi ha diverses actuacions per part d’Inspecció de Treball en relació amb diverses cooperatives constituïdes com a centres de facturació d’autònoms. La postura està sent la regularització de tots els cooperativistes amb l’alta i baixa d’ofici en el RETA, amb les consegüents conseqüències de pagar els recàrrecs i interessos per la falta de cotització, la responsabilitat recauria sobre el propi autònom “. Hisenda podria ser un camí similar, “podent iniciar actuacions encaminades a reclamar les quotes d’impostos deixades de pagar per part dels autònoms, així com de les liquidacions fiscals no presentades”. pel que fa a les plataformes, “la posició de l’Administració, en cas de detectar aquesta situació, està sent la de desqualificar la cooperativa “.

La retallada salarial mitjà a les nòmines ha estat del 7,6% entre 2008 i 2015, segons l’informe sobre devaluació salarial del Gabinet Econòmic de CCOO

Les rebaixes salarials han estat superiors a la mitjana entre els treballadors que conserven la seva ocupació de més antiguitat (-8% de 4 a 10 anys, i -9,5% de 11 a 20 anys). La caiguda dels ingressos salarials es concentra en els treballadors amb salaris més baixos, i supera amb escreix la mitjana del -7,6%.

La CE va proposar aquest dimecres modificar el Codi de fronteres Schengen

Aquest codi que permet la lliure circulació de persones entre els països adherits, de manera que els controls temporals interns de les persones que creuen les fronteres europees es puguin allargar fins a un màxim de tres anys. Brussel·les apunta que es farà de forma excepcional i per tal d’afrontar amenaces de seguretat concretes de tipus terrorista o migratòria, entre d’altres. D’aquesta manera, es compleixen les exigències d’Alemanya, Àustria, Dinamarca, França i Noruega, que havien fet la petició d’ampliar els controls fronterers excepcionals emparant-se en “l’amenaça terrorista”.

El Govern francès baixarà 7.000 milions d’euros en impostos el 2018, segons els Pressupostos aprovats avui en Consell de Ministres

La bateria fiscal té com una de les seves mesures estrella una forta reducció en l’impost sobre la fortuna (ISF), que passaran a pagar els que tinguin un patrimoni immobiliari superior als 1,3 milions d’euros. Quedaran exempts d’aquest tribut aquelles llars que assoleixin aquest llindar gràcies al seu patrimoni financer i altres actius. L’Executiu ha posat èmfasi que mesures com la progressiva eliminació de l’impost sobre l’habitatge pel 80% de les llars o la baixada de les cotitzacions socials per a assalariats i autònoms alleujaran una càrrega fiscal “excessiva i injusta”. També les empreses es beneficiaran, amb una reducció progressiva del tipus de l’impost de societats de l’actual 33% a un 25% en cinc anys.

Hipercor cessarà la seva activitat mercantil el proper 30 de setembre

La totalitat de la seva plantilla quedarà subrogada per El Corte Inglés, ha informat el sindicat UGT. Les condicions laborals dels treballadors afectats es mantindran inalterades i es respectaran tots els complements que vinguessin percebent fins a la data. A més, la companyia ha arribat a un acord amb la Direcció General de Tributs perquè a efectes fiscals únicament computi un pagador per així no perjudicar la plantilla afectada.

La nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va arribar als 8.807,3 milions d’euros el passat 1 de setembre

L’increment interanual se situa en el 3%. La pensió mitjana de jubilació puja a 1.066,86 euros, el que representa un augment del 1,97% respecte a l’any passat. Pel que fa a la pensió mitjana del Sistema, que comprèn les diferents classes (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars), és de 923,23 euros, fet que suposa un augment interanual del 1,86%.

La nova tramitació electrònica de sancions de transport

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de les noves Lleis d’Ordenació de Transport Terrestre i la de procediment administratiu de les administracions públiques, des de principis d’aquest any 2017 tant el Ministeri de Foment com les comunitats autònomes estan duent a terme la tramitació dels nous requeriments d’inspecció com dels nous expedients sancionadors per via exclusivament electrònica, eliminant-se en conseqüència el procediment de notificació per carta postal certificada que utilitzava anteriorment. Fenadismer exigirà la unificació de la seu electrònica a l’efecte de notificació per evitar l’actual dispersió de notificacions en cada comunitat autònoma o Diputació Foral.

La CNMV estrenarà molts poders a partir del gener del proper any

Fotografia: El País

Un d’ells serà la capacitat de requerir, amb autorització judicial, els registres telefònics i de tràfic de dades als operadors de telecomunicacions. Economia inclourà una modificació clau en la reforma que transposa la directiva perquè els mercats europeus funcionin millor, Mifid 2. La norma modifica la llei de conservació de les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, en vigor des de finals de 2007.

La pujada de tipus a la banca es produirà de forma molt gradual i a partir de 2019

Això fa preveure que el preu del diner continuï en nivells mínims encara durant un període de temps prolongat. Aquesta és la principal conclusió que es dedueix de l’Observatori el Economista-Sabadell. Una altra de les conclusions és que el cost de finançament per a les empreses ja ha tocat “mínims històrics”, encara que el seu repunt no serà un problema si va acompanyat de creixement econòmic, i per a Europa s’estimen taxes superiors al 2% per al bienni.

Neuron Bio i la seva filial NEOL Bio han acordat presentar concurs de creditors

Aquest acord ve després de no haver estat possible arribar a un acord de refinançament amb creditors i possibles inversors, segons han informat aquest dimarts les dues companyies, les accions han estat suspeses. En la demanda, les dues companyies han assenyalat que s’està preparant una proposta anticipada de conveni amb un grau d’avanç “significatiu” i “a la millor defensa dels interessos de les parts implicades”.

Ericsson durà a terme un acomiadament col·lectiu que afectarà aproximadament a 450 empleats a Espanya dins la seva política de reducció de costos

La companyia ha recordat que ja va informar, després de la presentació dels resultats del segon trimestre de l’any, que anava a accelerar les iniciatives amb l’objectiu de duplicar el marge operatiu de l’empresa després de 2018. En un comunicat, ha indicat que en breu iniciarà reunions amb els representants sindicals dels treballadors.

El grup Farga ha presentat un ERO per a 153 persones

Aquest ERO es presenta sobre un total de 665 que formen la seva divisió industrial, Lacrem, en el marc del procés de reorganització després de la compra de Menorquina el passat mes d’abril. L’expedient de regulació va ser presentat fa dues setmanes, tal com estava previst en el “full de ruta de la fusió”, expliquen fonts properes.

Brussel·les vol ampliar la cobertura a noves realitats com l’economia col·laborativa o els contractes sense jornada definida

Conscient que el malestar social encoratja els extremismes, la Comissió Europea prepara un pla per a final d’any, amb mesures com limitar el període de prova dels empleats. Fenòmens com Uber, el teletreball o els anomenats contractes de zero hores, en què no hi ha un horari mínim ni fix, guanyen pes a la Unió Europea. Brussel·les vol reformar una directiva que regula els contractes de treball per escrit per millorar la cobertura d’aquest col·lectiu, en bona mesura compost per joves. Es tracta d’un gran repte. Perquè aquesta norma només afecta a treballadors per compte d’altri. I precisament les empreses forcen a molts d’aquests empleats a establir-se com autònoms per limitar les seves obligacions legals.

El Ministeri de Sanitat prepara una profunda revisió de l’actual sistema d’aprovació de nous medicaments

La principal novetat passa per eliminar la fase de negociació que es produeix habitualment entre els responsables de l’administració i els laboratoris farmacèutics fins a arribar a un acord de preu per poder finançar el tractament en la sanitat pública. El model actual s’allargava excessivament el període d’aprovació el que feia que els laboratoris perdessin oportunitats de negoci. No obstant això, les farmacèutiques creuen que la negociació és un element clau que es dóna en tots els països.

El TS és ferm a l’hora de condemnar a les empreses que no comptin amb plans de prevenció de riscos penals o compliance penal

Així ho ha tornat a fer en una sentència en la qual dues de les societats condemnades ho van ser ja també en la primera sentència condemnatòria de l’Alt Tribunal, al febrer de 2016, per tràfic de drogues. Això sí, el Tribunal Suprem redueix considerablement les penes de multa per a les entitats i les deixa en 72.000 euros perquè aplica la previsió legal de l’article 31 ter 1 del Codi Penal) segons el qual les penes imposades simultàniament a la persona física ia la persona jurídica per la comissió dels mateixos fets es modularan, de manera que la suma de les quanties resultants no sigui desproporcionada en relació amb la gravetat d’aquests fets. També redueix la durada de la clausura dels establiments a dos anys, però per a moltes empreses pot suposar el seu tancament definitiu.

Ocupació vol pactar amb els agents socials en tres mesos una reducció del nombre de contractes i una indemnització creixent per als temporals

Proposa una reducció dels tipus de contractes a tres (fix, temporal i de formació). A més, el temporal tindria una indemnització creixent que començaria el primer any per una compensació similar a l’actual (12 dies per any treballat) i augmentaria cada exercici, passant a 16 dies el segon, i a 20 el tercer, quan es convertiria en indefinit. Aquest canvi, que realment suposa un encariment de la finalització dels contractes temporals (més del 90% dels 20 milions que es signen cada any, s’acompanyaria d’un sistema que castigaria l’abús de la temporalitat, “mitjançant l’increment de les cotitzacions socials per desocupació “, segons el pacte d’investidura, i un bonus per a les empreses que menys acomiadin. La proposta es completa amb el reforç de la inspecció de Treball per a perseguir el frau en la contractació” i revisar el règim sancionador “per incrementar el cost dels càstigs”.

Toys R Us s’encamina a protagonitzar l’última gran fallida als EUA amb un deute d’uns 5.000 milions de dòlars i més de 1.600 botigues repartides per tot el món

La companyia s’ha vist seriosament afectada per l’auge de les minoristes en línia com Amazon, que només l’any passat va augmentar en un 24% la venda de joguines. Els compradors també han optat per botigues descompte estil Wal-Mart.

Regulació jurídica dels interessos i expectatives legítims dels familiars dependents dels agents diplomàtics

El Consell de Ministres ha autoritzat la signatura de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre l’exercici d’activitats professionals remunerades per part de familiars dependents del personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de missions diplomàtiques, oficines consulars i representacions permanents davant organismes internacionals d’un estat en l’altre. Aquest Acord té per finalitat recollir i regular jurídicament els legítims interessos i expectatives dels familiars dependents dels agents diplomàtics, consulars i funcionaris administratius i d’aquells al servei de les representacions davant organitzacions internacionals.

Brussel·les presentarà una ‘taxa Google’ a la primavera per gravar a les empreses digitals

França va liderar una proposta que subscriuen també Alemanya, Itàlia i Espanya, per reclamar a la Comissió Europea que dissenyi la manera d’imposar una taxa sobre la facturació de les empreses tecnològiques a mitjans de 2018. Fins a 10 països subscriuen ia aquesta petició. I una vintena de ministres de l’Ecofin es van declarar a favor. Però els precedents no conviden a l’optimisme. La UE porta mesos amb la taxa sobre les transaccions financeres (l’anomenada taxa Tobin) empantanegada.

El programa Activa Indústria 4.0 ja està disponible a totes les comunitats autònomes

El programa Activa Indústria 4.0 ja està disponible a totes les comunitats autònomes, amb la signatura dels convenis amb les comunitats de Madrid, Catalunya, Aragó i Illes Balears. Aquests convenis preveuen el cofinançament de les iniciatives i la col·laboració públic-privada per al seu desenvolupament. El programa Activa Indústria 4.0 per al foment de la digitalització i millora de la competitivitat de les empreses industrials ofereix assessorament especialitzat i personalitzat als beneficiaris per promoure la seva transformació digital i convertir-se en indústries connectades. Amb un pressupost de 4 milions d’euros en ajudes, es dirigeix a més de 370 empreses industrials en el conjunt de les 17 comunitats autònomes.

La patronal logística UN crea la primera Escola de Repartidors d’Espanya

Aquesta escola obrirà les portes al començament de 2018 i estarà ubicada al Centre de Transports de Coslada (Madrid), pel fort creixement del comerç electrònic i la necessitat de professionalitzar el lliurament de comandes. En aquests moments, en els quals ja no es pot competir més per preu, producte o servei, la qualitat en el lliurament s’ha convertit en un element diferenciador, en un dels pocs aspectes que pot aportar valor afegit a una compra.