La DGT ha aclarit que no es reporta l’IVA dels tiquets restaurant

La DGT ha aclarit que no es reporta l’IVA dels tiquets restaurant en el moment en què les empreses emissores dels lliuren a l’ocupador, ni tampoc quan aquest es el dóna als seus empleats, sinó que es paga quan el treballador ho consumeix en un restaurant. Després de diverses consultes, en aparença contradictòries, la DGT confirma així el model que s’havia anat seguint fins ara fins i tot després de l’adaptació des l’1 de gener de 2019 de la Directiva europea de tractament de bons. Després de diverses consultes, en aparença contradictòries, la DGT confirma així el model que s’havia anat seguint fins ara fins i tot després de l’adaptació des l’1 de gener de 2019 de la Directiva europea de tractament de bons.

Més ofertes a FP

El 42,4% de les ofertes d’ocupació a Espanya el 2018 exigien que el candidat tingués estudis d’FP ja fossin de grau mitjà o superior, segons l’últim informe anual d’Infoempleo i Adecco. És la primera vegada –en els 22 anys que porta realitzant aquesta anàlisi de ofertas– que les vacants que exigeixen estudis d’FP superen les que demanen títols universitaris, que l’any passat van baixar dos punts fins al 38,5% de les places ofertades.

Els consellers de les societats cotitzades han de ser persones físiques

Els consellers de les societats cotitzades, per raons de transparència i bon govern corporatiu han de ser necessàriament persones físiques, per al que es modifica l’article 529 bis de la Llei de societats de capital. Així, s’estableix en l’avantprojecte de Llei que modificarà el text refós de la Llei de societats de capital, per al qual el Ministeri d’Economia ha obert el termini d’informació pública. L’Avantprojecte estableix l’obligació de publicar la informació rellevant relativa a aquelles operacions entre les societats cotitzades i els seus socis, que superin determinats llindars quantitatius, acompanyada amb un informe elaborat per un expert independent, com a molt tard en el moment de la celebració. Els llindars que fixa busquen una proporcionalitat raonable entre la protecció dels interessos socials i la dels socis minoritaris i els costos administratius i burocràtics de la mesura.

L’indicador avançat de l’IPC situa la seva variació anual en el 0,8% al maig, set dècimes inferior a la registrada a l’abril

Aquest indicador proporciona un avanç de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria la disminució de set dècimes en la seva taxa anual, ja que al mes d’abril aquesta variació va ser del 1,5% .En aquest comportament destaca la baixada dels preus de l’electricitat, davant l’augment registrat en 2018. També influeix que els preus dels carburants pugen aquest mes menys que l’any passat.

CaixaBank, BBVA i Bankia se sumen a la lluita per captar l’estalvi per a la jubilació

Fins fa pocs anys, les entitats aprofitaven l’estirada del final de l’any per comercialitzar aquest tipus de productes. No obstant això, el final de la primavera torna a ser una època propícia per reactivar la nova ‘guerra comercial’. Al cap ia la fi, és una bona oportunitat per captar els diners que Hisenda hagi retornat als clients, o el percebut per la paga extra d’estiu. Bankinter ha decidit rebaixar del 4% al 3,25% la bonificació màxima pels traspassos de clients, així com el màxim a bonificar. BBVA també manté fins al pròxim 30 de setembre la bonificació del 3% pels traspassos sense límit de saldo a una sèrie de productes lligats a la promoció. Bankia també s’ha sumat als esforços del sector per desestacionalitzar l’estalvi en plans de pensions, amb una oferta que mantindrà fins al pròxim 30 de juny.

Hisenda prepara una campanya de visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses, tal com va fer en exercicis anteriors

Les actuacions han començat amb la remissió d’una carta en què se’ls avisa que les dades de l’impost sobre societats que sobre elles disposa l’Agència Tributària difereixen de la mitjana del sector en què actuen. Com en exercicis anteriors, Hisenda se centra en les persones jurídiques, deixant fora els treballadors autònoms. Posteriorment s’iniciarà una campanya de pentinats (visites a les seus de les empreses) destinades al control in situ en sectors i àmbits considerats de risc fiscal, on es maneja diners en metàl·lic. En 2017 la campanya es va centrar en l’IVA i es van obrir 19.336 expedients.

El dèficit de l’Estat va créixer fins a l’abril el 39%

Això és, fins a 8.195.000 d’euros equivalents al 0,65% del PIB, com a conseqüència de la pujada del sou dels funcionaris i de les pensions. El desquadrament és el resultat d’uns ingressos de 60.899.000, el 0,4% més, i unes despeses que creixen el 3,8%, a 69.094.000. Dins dels ingressos, els impostos van caure el 0,9%, fins a 53.315.000, per la disminució del 2,5% de la recaptació per IRPF, un cop descomptada la part corresponent a les autonomies. L’IVA va recaptar un 2,6% més, fins als 27.139.000, i el primer pagament fraccionat de l’Impost de Societats va ingressar un 2,5% més.

Les empreses demandaran en els propers anys professionals flexibles, transversals i que sàpiguen anticipar-se als nous llocs de treball

Això ho apunta l’informe ‘Talent Trends Report 2019’. Segons les tendències que detecta Randstad, la tecnologia és un aliat cada vegada més important per a la gestió dels recursos humans, ja que actualment el 96% dels responsables de la contractació confien que la tecnologia millora l’atracció, el compromís i la retenció del talent, mentre que el 2016 el percentatge era del 79%, 13 punts percentuals menys. Eines com chatbots basats en intel·ligència artificial, reconeixement de les expressions facials o plataformes d’avaluació de preguntes són algunes de les eines que seran tendència en recerca de talent.

L’aprovació de la norma ISO 390 obligarà les empreses a alinear els seus objectius amb els de les Nacions Unides

La definició del terme govern corporatiu, la seva relació amb el compliment i com s’executa en el dia a dia de les empreses és un repte en el qual es posa en joc la reputació i la sostenibilitat de les empreses. Almenys, això és el que pensen els representants dels 58 països membres del panell Governança de les organitzacions en el qual participen organismes com l’OCDE i Transparència Internacional, encarregats de desenvolupar la norma ISO 390.

Problemes amb el proveïment de cru provinent de Rússia

Una part del ‘or negre’ que s’extreu a Rússia i s’exporta està contaminat, el que impedeix el seu ús normal i ha creat un problema de proveïment en els països de l’est d’Europa. A l’abril, es van descobrir nivells inusualment alts dels químics coneguts com clorurs orgànics en el cru rus que flueix a través de l’oleoducte gegant Druzhba, construït en la dècada de 1960 per transportar cru des de la URSS a països aliats a Europa de l’est. La durada i l’abast de la crisi ha provocat que el problema arribi fins i tot a la vida política.

Ajust d’oficines de Banc Santander

Després de mesos estudiant el mapa d’oficines de Banc Santander i de Banc Popular, la direcció del grup assegura que “hi ha un elevat nivell de solapament” entre les xarxes d’oficines universals d’un i altre banc, segons es recull en l’informe tècnic del grup lliurat als sindicats per motiu de l’ERO i de l’ajust d’oficines que va a dur a terme el gegant bancari. En aquesta fase s’han identificat un total de 1.329 agències solapades. Tot i que, al final la xifra de clausures es redueix a 1.129, de les quals 878 correspondrien al solapament entre les xarxes de tots dos bancs. Unes 251 sucursals es clausuraran perquè el seu nivell de negoci és limitat i la seva activitat pot passar-se a un agent col·laborador.

Persecució als autònoms

L’Agència Tributària està realitzant un enviament massiu de cartes a autònoms i petits empresaris als quals els adverteix que les seves declaracions d’ingressos desperten les seves sospites per no ajustar-se, segons el parer del Fisc, als estàndards mitjans del sector que ha fixat. Així ho està alertant en una campanya adreçada a autònoms que tributen pel mètode d’estimació directa, persones físiques i autònoms societaris, prop de 2,5 milions, en les que els trasllada que també vigila els imports acumulats de les entrades en els seus comptes bancaris i els cobraments en targeta que han realitzat. Es tracta d’una carta informativa en què avisa que si les inconsistències persisteixen, el risc fiscal que representen podria donar lloc als procediments tributaris que siguin necessaris. Patronals d’autònoms estan negociant amb Hisenda per tal de bona part del sistema de tributació de mòduls per a 2023.

Les aliances de El Corte Inglés

El Corte Inglés ha signat una aliança amb el gegant centreamericà dels grans magatzems Siman per al seu desembarcament a la regió a través d’Sfera. El Corte Inglés ha signat també altres grans aliances internacionals.

Els autònoms declaren a Hisenda que encara no s’han recuperat de la crisi

Els emprenedors que tributen pel règim d’estimació objectiva, com es coneix oficialment al règim simplificat de mòduls, van declarar una renda mitjana anual de 10.073 euros durant 2016, gairebé 1.500 euros menys del que guanyaven abans de la crisi financera, segons les últimes dades difosos per l’Agència Tributària. La majoria d’aquests petits empresaris, gairebé vuit de cada deu, es declaren mileuristes i tributen de mitjana un 7,27%, enfront del 15,33% dels treballadors assalariats o el 20% de la resta d’emprenedors.

La pensió mitjana de jubilació puja a 1.137,71 euros mensuals i la de viudetat se situa en 711,93 euros

La nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va arribar als 9.610,96 milions d’euros el passat 1 de maig, el que suposa un increment interanual del 5%, en termes homogenis. Cal recordar que el nombre d’afiliats per pensionista va ascendir a 2,3 de mitjana a l’abril, última dada publicada per la Seguretat Social.

Polítiques de privacitat en web abusives per a l’usuari

El 83% de les pàgines web més visitades compten amb polítiques de privacitat abusives per a l’usuari, segons un estudi de PrivacyCloud, empresa dedicada al desenvolupament de programari. Revela que només 14 de les 100 pàgines que més visiten els espanyols ha adequat el seu ús de cookies al RGPD durant l’any en vigor que té la normativa. A més d’acumular-recentment les denúncies privades, les agències de protecció de dades han iniciat actuacions d’ofici d’important calat en l’àmbit de la publicitat digital i el perfilat d’usuaris a Internet. “Hem presenciat fins ara una mena de negació de l’evidència per part d’operadors de pàgines web o sistemes de publicitat digital, traspassant a l’usuari la càrrega de la nova normativa amb intrusives sol·licituds de consentiment i majors molèsties. Si abans del RGPD teníem un faldó de cookies prou molest, ara assumim que tirar per terra el 50% de l’experiència d’usuari amb una finestra emergent que ens cura en salut.

L’economia de la zona euro

L’economia de la zona euro es va mantenir encallada en el desànim al maig, augmentant els indicis que només s’obtindrà un modest creixement en el segon trimestre. En els nivells actuals, l’índex PMI indica fins al moment un creixement del PIB de tot just un 0,2% en el segon trimestre . Un creixement vacil·lant de l’activitat del sector privat de l’Eurozona ha provocat al maig el menor creixement de la contractació des de fa gairebé tres anys, segons reflecteix la dada compost de l’índex PMI de la regió, que s’ha situat en 51,6 punts, enfront dels 51,5 del mes anterior, suggerint una expansió del 0,2% per al segon trimestre de l’any, la meitat que en els tres primers mesos de 2019.

La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) general al mes d’abril és del 2,3%, una dècima per sota de la registrada al març

Energia, que disminueix la seva variació anual set dècimes i la situa en el 7,0%. Béns de consum no durador, que presenta una taxa del -0,6%, tres dècimes superior a la de març, causada, fonamentalment, per la pujada dels preus del i conservació de carn i elaboració de productes carnis, que es van mantenir estables a l’abril de 2018.

La gestió de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) publica el seu Memòria 2018 que recull de forma exhaustiva les activitats realitzades per aquesta institució, les xifres de gestió, les tendències destacades, les decisions i procediments més rellevants de l’any, i una anàlisi dels reptes presents i futurs. un dels aspectes més rellevants té a veure amb les reclamacions rebudes durant 2018, que es van incrementar un 32.8%, passant de 10.651-14.146. actualitzant aquestes xifres al primer any d’aplicació del RGPD, (des del 25 de maig de 2018 al 15 de maig de 2019) s’han presentat davant l’AEPD 14.397 reclamacions.

L’Agència Tributària ha posat el focus en la tributació de les pimes amb importants ingressos en efectiu

El fisc ha començat aquest any a remetre’ls escrits en els quals els adverteix que la seva facturació és anormalment alta o baixa respecte als seus competidors per tal de que revisin que estan declarant correctament per les seves transaccions. La novetat d’aquest exercici és que la Agència Tributària detalla al negoci quin és el seu volum declarat de facturació en metàl·lic i amb targeta de crèdit i el compara amb la mitjana dels competidors del mateix sector. Així, expliquen des del fisc, l’alerta pot saltar quan un negoci declara, per exemple, que el 80% dels seus ingressos són via targeta de crèdit quan a la resta del ram només pesa un 50%, ja que aquesta anomalia pot amagar un 30% d’ingressos en metàl·lic sense declarar.

Finançament per a joves agricultors

La CE i el BEI posaran en circulació 2.000 milions d’euros en col·laboració amb les entitats financeres per acabar amb les dificultats dels joves agricultors de la UE per obtenir finançament. Posada en marxa d’un paquet de 1.000 milions d’euros per a préstecs -que es completarà amb una quantitat similar dels bancs-, per acabar amb la sequera creditícia que pateixen els joves agricultors i impulsar el relleu generacional en el camp europeu, en què només el 11% dels professionals té menys de 40 anys. La iniciativa és la primera d’aquestes característiques que posa en marxa la UE i ve a complementar les ajudes a fons perdut a la instal·lació 70.000 euros- i els instruments financers -préstecs, garanties, fons de capital per a inversions i circulant que es poden utilitzar a càrrec de els Fons de Desenvolupament Rural (Feader), tot just utilitzats per les comunitats autònomes. Només Castella i Lleó ha aprofitat aquests recursos per posar en marxa crèdits avalats i bonificats dels que es poden beneficiar els joves.

Separació i independència entre les actuacions inspectores i les prèvies de requeriment d’obtenció d’informació

Hisenda pot usar els anomenats requeriments d’informació com a pas previ a una inspecció sense que aquest temps es descompte del termini màxim per investigar al contribuent. Així ho estableix el TS en una recent sentència, en la qual fixa doctrina i declara que aquests requeriments no suposen l’inici d’una inspecció, encara que puguin servir per acordar l’obertura d’ la mateixa.

Demanda d’hipoteques inverses

Les hipoteques inverses són a l’agenda de bona part de les companyies asseguradores, que en els últims anys han comprovat com altres productes, entre ells les rendes vitalícies, han comptat amb una elevada demanda. De moment, únicament opima Majors està comercialitzant aquest tipus de hipoteques a Espanya al costat del banc portuguès BNI. En els primers quatre mesos, entre setembre i desembre de l’any passat va formalitzar operacions per un import de 10 milions d’euros.

Les devolucions de lAgència Tributària

L’Agència Tributària ha tornat ja 3.031.000 d’euros després de mes i mig de campanya de l’IRPF corresponent a 2018, un 14% més que l’any passat en les mateixes dates, a un total de 4.481.000 contribuents. D’aquesta manera, el nombre de declarants d’IRPF que ja han rebut la devolució és un 10,6% superior al de la passada campanya a igualtat de dates. Aquesta agilització en els pagaments s’ha produït gràcies a una paral·lela acceleració de les presentacions. A l’equador de la campanya 7.037.000 contribuents ja han presentat la seva declaració, 574.000 més (un 8,9% més). Les presentacions amb ‘app’ sumen 216.000, superant ja a 17.000 les realitzades en tota la campanya passada. Fins ara s’han concertat 431.000 cites per al pla ‘Le Cridem’ de confecció telefònica de declaracions, un 72% més que l’any passat a igualtat de dates.

Polèmica sobre el registre obligatori de jornada

En plena polèmica sobre el registre obligatori de jornada, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fallat aquest dimarts que aquest control ha d’existir perquè sense ell “no és possible determinar (…) el nombre d’hores de treball” . I, a més, sentència que els Estats de la UE, no només Espanya, han de regular-per assegurar que els empresaris respectin “la durada màxima del temps de treball” i evitar els abusos laborals. A més, continua la sentència, comptabilitzar la jornada és una eina que ajuda a vigilar que “es respecten totes les situacions de períodes mínims de descans diari i setmanal” contemplats en les normes europees.

Espanya superarà els 20 milions d’ocupats en el segon trimestre

Aquesta xifra no s’observava des del quart trimestre del 2008, segons els càlculs que ha realitzat la patronal de les agències de col·locació Asempleo, amb taxes de creixement de l’ocupació de gairebé el 2, 5%. L’informe mostra que entre maig i juliol la creació d’ocupació es moderarà, pel que fa als increments superiors al 3% registrats a principis d’any, tot i que encara es mantindrà en “nivells molt elevats”. Per al conjunt de l’any preveu un augment de l’ocupació de 460.000 persones, corresponent a un creixement del 2,4% respecte a 2018, mentre que la taxa d’atur es reduirà fins al 13,8%.

La taxa anual de l’IPC general al mes d’abril és del 1,5%, dues dècimes superior a la registrada el mes anterior

Els grups amb major influència positiva en l’augment de la taxa anual són: Oci i cultura, amb una taxa del 0,3%, gairebé dos punts per sobre de la del mes anterior, a causa, principalment, al fet que els preus dels paquets turístics pugen aquest mes. Hotels, cafès i restaurants, la variació anual augmenta mig punt, situant-se en el 2,3%, a causa de l’augment dels preus dels serveis d’allotjament. Transport, que presenta una taxa del 3,2%, dues dècimes més gran que la del mes passat. Destaca en aquesta evolució l’augment dels preus del transport aeri de passatgers. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta dues dècimes, fins al 0,9%. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) situa la seva taxa anual en el 1,6%, amb el que augmenta tres dècimes respecte al mes de març.

El bitcoin dobla el seu valor en el que portem de 2019

Així, la moneda digital ha fregat aquest dilluns els 8.000 dòlars al canvi, més del doble dels 3.817 dòlars en els quals va acabar el passat any. Part de la pujada del dia d’avui ve motivada per l’acceptació de la cadena nord-americana Whole Foods i Nordstrom accepten l’ús de bitcoin per al pagament gràcies a un acord amb la plataforma de pagaments Flexa. Una altra part de les pujades dels últims dies són els moviments de les ‘balenes’, com es coneix als grans posseïdors de bitcoins. Malgrat tot, la volatilitat segueix sent un problema per al seu ús diari.

Amazon llança un programa d’emprenedoria que impulsarà nous negocis en el sector de la logística i repartiment de productes

Ha triat Espanya, Regne Unit i Estats Units. La iniciativa preveu animar els 4.800 empleats fixos de la companyia a Espanya a multiplicar el nombre de petites i mitjanes empreses dedicades a agilitzar i accelerar la distribució de compres online a tota la geografia espanyola. Aquest programa, denominat Delivery Service Partner (DSP), ofereix suggerents incentius i avantatges que podrien temptar els possibles interessats.

Les trucades i SMS entre països de la UE seran més barates des de dimecres

En les pròximes hores el seu operador de telefonia hauria notificar per correu electrònic o SMS que a partir d’aquest dimecres dia 15 qualsevol trucada o missatge de text que tingui com a destinació un país de la Unió Europea va a sortir-li més barat. No hauria de pagar més de 19 cèntims d’euro (més IVA) per cada minut de conversa ni més de 6 (també més IVA) per un SMS. Aquests són els límits que ha de trobar en les noves tarifes que li van a notificar. Perquè és el sostre màxim que la UE ha imposat a les companyies telefòniques com a part de la consolidació del Mercat Únic Digital i gairebé dos anys després d’acabar amb el sobrecost que suposava per als consumidors el ‘roaming’ o l’ús de les dades mòbils fora del país d’origen.