L’IPC situa la seva variació anual en el 2,9% al juliol


Aquest valor està dues dècimes per sobre de la registrada al juny. La taxa anual de l’indicador avançat de la inflació subjacent augmenta quatre dècimes, fins al 0,6%. La taxa anual de l’indicador avançat de l’IPCH és de l’2,9%. En aquest comportament destaquen els serveis d’allotjament i el gas, els preus dels augmenten aquest mes davant de les baixades de l’any passat, i els aliments i begudes no alcohòliques, que van disminuir més al juliol de 2020 que aquest mes. Cal ressenyar també, encara que en sentit contrari, la baixada dels preus de l’electricitat, enfront de l’augment registrat al juliol de l’any passat.

L’Executiu ha canviat la fórmula per presentar els comptes anuals a quatre dies de tancament


L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF) ha expressat la seva “indignació i profund malestar” per l’aprovació, mitjançant una ordre ministerial, dels nous models de presentació de comptes anuals en el Registre Mercantil. Han de ser utilitzats per totes aquelles entitats que tinguin pendent dipositar i presentar els seus comptes, fet que suposa “donar un peremptori termini de quatre dies per implementar de nou un treball que, a dia d’avui, estava pràcticament conclòs”.

La futura llei de ‘startups’ alleuja la fiscalitat dels ‘business angels’ per impulsar la inversió


Els empresaris enfocats a sectors emergents mitjançant el mentoring o mentorazgo es podran beneficiar d’una legislació específica per a un entorn concret: les startups, segons l’Informe de l’Avantprojecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. Els emprenedors podran optar a un tipus de l’Impost de Societats reduït en deu punts, passant de l’25% a l’15% en startups fins a un màxim de quatre anys. A més, s’inclou la possibilitat que les startups sol·licitin l’ajornament del deute tributari de l’impost de societats o de l’impost sobre la renda de no residents en el primer exercici en què base imposable sigui positiva i en el següent, amb dispensa de garanties i sense meritació d’interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament.

La taxa digital, en un racó


L’acord per impulsar un impost mínim en Societats del 15% a nivell global, assolit fa dues setmanes al si de l’OCDE i recolzat durant aquest cap de setmana al G-20, ha aparcat, al menys fins a la tardor, el projecte de taxa digital que sospitava la Unió Europea. “El G20 ha aprovat un acord històric aquest cap de setmana a Venècia per crear un sistema fiscal internacional més estable i més just que abordi els desafiaments fiscals derivats de la digitalització de l’economia”, va explicar també el portaveu de la Comissió.

La Xina, a prop de la regressió econòmica


La sorprenent decisió del Banc Popular de la Xina de retallar el coeficient de reserves obligatòries de el sistema bancari és un senyal que s’acosta una potencial aturada per la segona major economia de la planeta, a el temps que els economistes i els ministres de Finances del G20 avisen els riscos que la variant Delta del Covid-19 pot exercir en la recuperació. El banc central del gegant asiàtic retallarà la taxa d’interès real en 0,5 punts percentuals, alliberant 1 bilió de iuans de liquiditat en el sistema interbancari, amb l’objectiu principal d’utilitzar més crèdit per ajudar les petites empreses nacionals, pressionades pels costos. És la primera retallada d’aquest tipus a 15 mesos.

CEOE-Cepime han rebutjat la reforma laboral del Ministeri de Treball


CEOE-Cepime ha considerat “inacceptable” la proposta amb la qual es pretén modernitzar el mercat laboral. CEOE recorda que “la temporalitat és un element intrínsec a moltes activitats de caràcter estacional, de manera que reduir-la a un fenomen residual perjudica l’ocupabilitat de moltes persones, especialment de les que no tenen qualificació i els joves. També critiquen que la reforma laboral tal com està plantejada és “aliena a les sol·licituds europees i resultat d’un pacte de govern que no ens obliga i que, a més, és lesiu per a l’ocupació” i adverteixen que, si el Govern persevera en aquesta direcció, “serà sense el suport de les organitzacions empresarials “.

Creixement significatiu a l’Eurozona


L’activitat empresarial a l’Eurozona va créixer el mes passat al seu ritme més alt des de juny de 2006, és a dir, en quinze anys, segons l’índex PMI elaborat per IHS Markit. Això sí, l’economista en cap de la consultora, alerta que “les pressions inflacionistes també han augmentat”. “Les empreses de el sector de serveis [de la zona euro] estan pujant els seus preus a l’ritme més pronunciat des de fa més de 20 anys, ja que els costos es disparen”, ha subratllat aquest expert. Molts analistes projecten l’índex de preus a l’consum (IPC) per sobre de l’3% interanual en alguns mesos del que queda de 2021.

Redissenyant les formes de treballar


El 65% de les empreses optarà per un model híbrid en el qual es funcioni des de fora de l’oficina entre dues i tres dia a la setmana, segons l’informe “Noves formes de treballar. Reflexions sobre el futur”. Però aquesta no és l’única inquietud que tenen els treballadors. El 54% dels directius i empleats considera que el temps de treball és una àrea que requereix d’atenció immediata. Davant el presentisme, el 69% dels enquestats considera que les empreses haurien de mesurar la contribució a resultats i no en hores. El 90% dels directius aposta per evolucionar el seu model de lideratge per adaptar-lo a les noves formes de treballar i el 68% considera que ha d’enfortir les seves habilitats en el nou context.

La roba, l’oci o la cultura perden pes en els pagaments de les llars


La família espanyola dedica a residència el 35,6% de la seva renda, un rècord històric. Aquesta tessitura cobra especial rellevància en un moment com l’actual, en què bona part de la recuperació econòmica després de la crisi de l’Covid-19 es fia a l’repunt de l’consum. Analitzant la sèrie històrica, i deixant de banda l’exercici de la pandèmia per ser indubtablement atípic, les despeses mitjans relatius a l’habitatge han crescut de des del 24,9% recollit el 2006 a l’31,2% anotat el 2019. En el mateix període, per contra, el pes de la roba i el calçat ha caigut des del 6,8% a l’3,7%, el dels mobles i articles per a la llar ho ha fet des del 5,9% a l’4,3 % i el de l’oci i la cultura s’ha reduït des del 6,9% a l’5,4%, entre d’altres partides.

El cost d’enviar un contenidor de mercaderia des de la Xina a la resta de el món a través de les rutes comercials més comuns està disparat


En només 11 mesos, des del 31 de juliol de 2020 fins el 25 de juny de 2021, el preu mitjà de l’enviament de l’contenidor estàndard de 20 peus, el més comú en el comerç internacional, ha passat de 1.103 dòlars a 3.785, el que suposa un el 243% més. Els sobresalts com el de l’canal de Suez o els problemes en Yantian estan fent a la indústria replantejar-se el model logístic. El responsable d’importacions d’Amèrica del Nord de Maersk, ha advocat per un canvi de sistema. “El just in time no és sostenible avui dia. Els models de cadena de subministrament just in case, amb un matalàs d’inventari, garanteixen que es pugui satisfer la demanda de vendes “, va afirmar.

Confiança per les exportacions d’oli fora de la UE


L’acord entre la UE i els Estats Units per suspendre durant els propers cinc anys els aranzels de l’administració nord-americana que gravaven a molts productes agroalimentaris espanyols ha fet recuperar la confiança al sector de l’oli d’oliva per reprendre el lideratge perdut en el que és el seu mercat més estratègic fora de la UE. Al costat positiu, destaca la millor posició del nostre país a nivell industrial. “Els aranzels van provocar que les empreses que tenien previst muntar envasadores als Estats Units per beneficiar-se el menor cost que suposa el transport de l’enviament a granel, els acceleressin”.

Fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAC / 320/2021, de 6 d’abril, per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.

Pujada rècord de la pressió fiscal


Les estimacions de recaptació de l’Aeat per a l’any 2020 anticipen una pujada rècord de la pressió fiscal d’al voltant de dos punts que acostaran l’indicador al voltant de l’37%. Les dades de l’Aeat preveuen una caiguda de la recaptació de l’8,7% mentre que el PIB de l’economia espanyola va caure un 11% el 2020. La pressió fiscal d’Espanya va tancar l’any 2019 entre el 35,2% i el 35, 4% segons les dades dels diferents organismes. La irrupció de la crisi de l’coronavirus l’any passat va tombar el PIB un 11%, 2,3 punts per sobre de les previsions que manté ara l’Agència Tributària sobre recaptació. El millor desenvolupament de la recaptació podria situar l’indicador a l’entorn de l’37%. Aquest nivell només es va assolir l’any 2007, que va tancar amb la dada en el 37,1%.

L’Agència Tributària ha sol·licitat la col·laboració de notaris i registradors


Això és degut a facilitar l’acceleració del cribratge d’empreses vives i prevenir així que l’ingent cementiri empresarial serveixi per ocultar entramats societaris, activitats no declarades, fraus o operacions de blanqueig de capitals, entre d’altres potencials delictes. En aquest exercici el que hi ha és una voluntat d’introduir per via legislativa mesures per evitar que aquestes empreses que no tenen activitat segueixin operant “. Hi ha uns tres milions de societats en el Registre Mercantil però només 1,3 milions presenten anualment els seus comptes pel que es treballa en revocar el NIF de les que no compleixin la seva obligació puntualment. “La reforma en relació amb la funció notarial va en tres línies”.

Novetats legislatives

Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/03/ism189

Acceptació del poder atorgat
Els poders atorgats en favor de persones jurídiques no s’inscriuran ni faran efecte fins que aquelles procedeixin a presentar una declaració responsable manifestant que, en els seus estatuts, està prevista la possibilitat de representar a tercers davant les administracions públiques. Aquesta declaració haurà de signar-se electrònicament en el termini màxim d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció del poder en el registre. En cas de presentar-se noves sol·licituds de registre d’apoderaments a favor de la mateixa persona jurídica, no serà necessària la presentació d’una nova declaració responsable, sempre que es mantinguin els requisits de capacitat que la sustenten. La declaració responsable substituirà a la presentació dels estatuts, sense perjudici que aquests puguin ser exigits amb posterioritat per l’òrgan, entitat gestora o servei comú competent. En aquest últim cas haurà de constar en el registre el resultat de la comprovació realitzada.

​Termini de vigència dels apoderaments inscrits al registre
La representació atorgada en l’àmbit del Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema XARXA) es regirà per la seva pròpia normativa.
Els documents normalitzats de representació aprovats per les entitats gestores per al seu ús en els procediments dirigits al reconeixement de prestacions de la Seguretat Social, continuaran sent vàlids i no seran objecte d’inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

Nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta


Aprovat el Reial Decret pel qual s’estableix el nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta, que deroga i substitueix el Reial Decret 996/2003. La nova norma determina, com a regla general, el pagament mensual de la subvenció d’assistència jurídica gratuïta per part de Ministeri de Justícia, agilitzant el pagament d’aquestes actuacions, que fins ara es tenien una periodicitat de pagament trimestral. El cobrament més immediat per part d’advocats i procuradors repercutirà en la millora de l’servei per a la ciutadania. A més, el Reglament estableix que la subvenció d’assistència jurídica gratuïta s’aplicarà, també, als honoraris deixats de percebre per aquells professionals de torn d’ofici que hagin prestat el servei, quan l’expedient no hagi obtingut el benefici per insuficiència de documentació.

El Ministeri de Justícia posa en marxa el segon pla de xoc per impulsar la resolució d’expedients de nacionalitat


Es tracta d’una sèrie de mesures encaminades a la solució de l’embús en la tramitació i resolució dels expedients de nacionalitat per residència i de sefardites. S’opta per l’opció de reforç intern, a l’ésser la més eficient, eficaç i econòmica. Per a la implementació d’aquest pla de xoc, s’han impartit mòduls de formació per part de personal d’Àrea de nacionalitat de la Subdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil.

L’Executiu ha reformat l’Impost Sobre Societats i l’Impost de la Renda de No Residents en matèria d’asimetries híbrides


El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei amb el qual es transposa una directiva comunitària i pel qual es modifiquen la Llei de l’Impost sobre Societats i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents. La matèria que es veu modificada per la transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, en la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952, és la relativa a les asimetries híbrides i, en particular, el seu objectiu és la neutralització dels seus efectes que solen portar aparellats elusió fiscal. Les normes introduïdes seran aplicables a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres Estats membres de la Unió Europea, i entre Espanya i tercers països o territoris, sempre que les parts que intervenen en l’operació siguin persones o entitats vinculades, així com quan l’asimetria tingui lloc en el marc d’un mecanisme estructurat.

Passaport pels vacunats


La CE presentarà el 17 de març un “Pas Verd Digital” que servirà com a “prova de que algú ha estat vacunat, els resultats dels tests per als que no han pogut vacunar i informació sobre els que ja han passat el Covid”. L’objectiu de la proposta és garantir el moviment segur de persones per la Unió Europea, com a mesura d’activació econòmica. No obstant això, la notícia ha despertat alarma entre els juristes, davant les evidents implicacions que aquest passaport sanitari pot tenir en diversos drets fonamentals de les persones.

Negocis en fallida


La pròrroga dels Ertes fins al mes de maig i l’ampliació dels crèdits ICO per a empreses i autònoms serà insuficient per evitar l’onada de tancaments que es preveu per a aquest any. Així ho va alertar el president de Cepime en una trobada digital. Cal recordar que, segons Coface, a Espanya hi ha prop de 220.000 empreses a la vora de l’col·lapse per la falta d’ingressos per poder cobrir els venciments de deute que afronten i que necessiten liquiditat per poder sobreviure malgrat el progressiu aixecament de les restriccions, que no impedirà que la demanda es quedi lluny encara dels nivells previs a la crisi.

Plans de recuperació: negociació en fase crítica


Les discussions entre la CE i els Estats membres per acabar de preparar els plans de recuperació, amb els quals accedir al fons de 800.000 milions d’euros, han entrat en una “fase crítica”. Amb un atur que no para de créixer a causa de la pandèmia, i el temor que es dispari quan es retirin els ERTO, el vicepresident de la Comissió al càrrec d’Economia, va recordar aquest dijous que “la reforma laboral és òbviament un dels temes que discutim amb les autoritats espanyoles “. Europa no va aconseguir assolir els seus objectius d’ocupació i pobresa incloses en l’agenda Europa 2020. El comissari d’Ocupació, va dir que els nous objectius són “ambiciosos” però “realistes”, i que aquesta vegada es compta amb els recursos (com el fons de recuperació) i noves polítiques per assolir-los.

Aproximadament el 30% de tots els dipòsits de les llars a l’eurozona es troben a Alemanya, segons el BCE


L’any passat, els dipòsits al país van augmentar un 6% a un rècord de 2,55 bilions d’euros. Ascendeixen ja a 237 els bancs a Alemanya que cobren interessos als seus clients individuals pels dipòsits, enfront dels 57 que ho feien abans de la pandèmia al març de l’any passat. Aquest context ha creat una situació certament inusual. Els bancs estan dient directament als seus clients que s’en vagin, que es duguin seus dipòsits a una altra banda. Una plataforma online anomenada Raisin permet als clients comparar i triar entre les millors tarifes bancàries de tot Europa. El nombre de clients que utilitza la plataforma a Europa va augmentar més del 40% fins als 325.000 el 2020. Alemanya suposa el seu major mercat.

Tributar allà on toca


La comprovació dels domicilis fiscals reals dels contribuents és una de les principals preocupacions de les autoritats regionals per tal d’assegurar que cada ciutadà tributa on li correspon. El Suprem considera ara, però, que “presenta interès cassacional” per a “la formació de la jurisprudència “determinar si el període de permanència d’un contribuent en una altra regió diferent de la que resideixen els seus pares per cursar estudis finançats pels progenitors ha de considerar-se” absència temporal “, i no” esporàdica “, avalant el pagament dels tributs en el territori de nova residència. La decisió promet ser seguit amb interès per les hisendes autonòmiques, atesos els seus interessos creuats, i el Govern central, que estudia impulsar una harmonització de la fiscalitat regional.

El compliance no és una panacea per a les empreses


Entre altres coses, perquè el Codi Penal “manté la pena de mort, que ha desaparegut per a les persones físiques, no per a les empreses. No es poden relaxar els plans de gestió preventiva dels delictes, perquè fins i tot grans empreses poden desaparèixer, perquè la Llei està per complir-la i davant un tribunal ha de ser capaços de demostrar davant perits independents el grau de previsibilitat en matèria de gestió preventiva que tenien els seus plans abans de la comissió de delicte que ha provocat el procediment. les coses sempre cal fer-les bé “. El magistrat de l’AP Provincial de Madrid, va presentar el seu llibre 101 casos resolts pel TS, un manual didàctic en el qual analitza la jurisprudència més destacada i recent de dret penal econòmic.

Les accions de lleialtat seran una realitat a Espanya en el futur immediat, segons fonts jurídiques


Les empreses que habilitin aquest premi per als accionistes amb més de dos anys en el capital -contarán amb doble vot- han de comunicar quantes gaudeixen d’aquesta prebenda i també les dels amos que així ho hagin sol·licitat, segons una esmena de l’PSOE que, excepte sorpresa, serà aprovada avui al Congrés. També s’han admès les modificacions que permetran les juntes 100% virtuals i l’enduriment de les opes que acaben en exclusió d’una empresa cotitzada, com demanaven els minoritaris. Es deriva al Ministeri d’Economia i la CNMV el futur desenvolupament dels requisits de comunicació dels vots dobles. Les accions de lleialtat espanyoles, en tot cas, seran una potestat, no una obligació.

El mes de febrer acaba amb 900.000 persones en ERTO

Aquestes xifres es mantenen més o menys estables des del mes de setembre. El 71% d’aquests estan en les modalitats que comporten exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Una de cada quatre persones en ERTO a el tancament de febrer ho era a temps parcial. Cinc activitats tenen a més de l’40% dels seus afiliats en ERTE i sumen gairebé mig milió de persones, és a dir, concentren prop de el 60% de les persones protegides per aquests instruments.

Amazon Go


Els supermercats d’Amazon sense caixers, la línia Go, estan a prop de ser una realitat a Europa ja que aquesta setmana s’obriran les primeres portes a Londres. Serà l’arribada del primer supermercat sense caixers de la companyia nord-americana. Un desembarcament que podria comptar amb fins a 30 nous centres només al Regne Unit ja que la firma està estudiant una trentena d’ubicacions.

Obligació de la empresa de disposar de mútua de Prevenció de Riscos Laborals

L’article 40 CE encomana a les autoritats públiques, com un dels principis rectors de la política social i econòmica, garantir la seguretat i higiene en el treball.

És obligatori per part de totes les persones que disposin d’una política i plans de prevenció de riscos laborals.

La política de prevenció de riscos laborals seria el conjunt d’actuacions dels ens (poders) públics destinades a promoure la millora de les condicions laborals per elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals articula el seu funcionament a partir dels principis d’eficàcia, coordinació i participació, ordenant tant l’actuació de les diferents Administracions Públiques amb competències preventives, com la necessària participació en aquesta actuació d’empresaris i treballadors, a través de les seves organitzacions representatives.

La protecció del treballador contra els riscos laborals requereix una actuació en l’empresa, son obligacions empresarials; també ha de tenir un impacte en la correcció de situacions de risc ja manifestades.

Per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és una obligació empresarial tots els elements bàsics de l’enfocament en la prevenció de riscos laboral, si de cap element hi ha incompliment i resulta en una incapacitat permanent del treballador suposaria un recàrrec de prestacions per contingències professionals (STSJ de Catalunya de 30 de gener de 2.006).

Convocatòria subvencions per contractació de persones majors de 45 anys


S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria anticipada per a l’any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució SF/345/2020, de 23 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, en referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits entre l’ 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

El lloger de l’habitatge, un sobreesforç


El 41% de les llars espanyoles que resideixen en un habitatge de lloguer destina a el pagament de el pis més del 30% de la seva renda, el que es considera en termes econòmics com un “sobreesforç”. Un percentatge que varia molt segons les comunitats autònomes i també segons els trams d’edat. La major taxa de “sobreesforç” es registra al País Basc, segons es recull en un informe elaborat a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de 2019 pel Gabinet Econòmic de CCOO amb dades de l’INE. L’anàlisi posa xifres a alguna cosa conegut com que a Espanya viuen de lloguer les llars amb menors rendes, el que explica aquest alt “sobreesforç” que suposa el pagament del lloguer per a moltes llars. Així, el 62% dels inquilins a Espanya ingressen 26.000 euros o menys a l’any, i, fins i tot, el 26% no arriben als 14.000 euros i un altre 25% ingressa entre 26.000 i 40.000 euros a l’any.