Els clubs de futbol devien a Hisenda 218 milions d’euros i 31 milions a la Seguretat Social


Fotografia: diari Sport

Els clubs de futbol devien a Hisenda 218 milions d’euros i 31 milions a la Seguretat Social a finals de l’any passat, segons es desprèn d’un informe elaborat pel Tribunal de Comptes de fiscalització de les actuacions l’Administració Tributària i la Seguretat Social per el cobrament dels deutes contrets pels clubs de primera i segona divisió referit als anys 2010 a 2017. S’ha produït “una disminució rellevant i continuada del deute” entre els anys 2010 i 2017. La reducció arriba al 66%.

El percentatge dels ingressos familiars que es destinen al pagament de la hipoteca és ja del 30,3%

Sobrepassa, encara que lleugerament, aquest 30% de ràtio d’esforç que aconsella no superar el Banc d’Espanya. I, tot i així, la venda d’habitatges continua imparable. L’endeutament hipotecari s’ha incrementat un 3% durant el tercer trimestre en relació amb el segon, aconseguint un resultat mitjà de 125.592 euros. L’alça sobre el mateix trimestre de 2017 ha estat del 5,2%. Tot i la guerra hipotecària i les ofertes en hipoteques variables llançades per la banca, la contractació a tipus d’interès fix segueix guanyant client.

La taxa anual de l’IPC general al mes d’octubre és del 2,3%, la mateixa que la registrada el mes anterior

Els grups amb major influència positiva en el manteniment de la taxa anual són: Transport, amb una variació del 5,7%, set dècimes per sobre de la del mes anterior. Aquest comportament és conseqüència que els preus dels carburants i lubricants. Per la seva banda, els grups amb influència negativa que destaquen són: Habitatge, que baixa la seva variació anual més d’un punt i la situa en el 4,0%. Destaca en aquesta evolució la baixada dels preus de l’electricitat, davant l’augment de l’any anterior. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta dues dècimes, fins al 1,0%. La variació mensual de l’índex general és del 0,9%.

El Govern català ha aprovat la supressió dels tipus reduïts de l’impost d’AJD aplicables a la signatura de préstecs hipotecaris

Amb aquesta mesura preveu ingressar 16,5 milions d’euros més. D’aquesta manera, el Govern busca “dotar de seguretat jurídica al tribut” i garanteix que les escriptures que formalitzin els crèdits amb garantia hipotecària tributaran al tipus general del 1,5%.

L’Executiu impulsarà la recuperació de les jubilacions forçoses per edat en el marc dels convenis col·lectius i establirà el registre obligatori dels horaris de treball per evitar abusos

També ha citat en aquest context la seva intenció de recuperar el valor de la negociació col·lectiva i reforçar la causalitat de la contractació temporal, així com l’anunciat desig del Govern de reduir el nombre de contractacions. En concret, serien essencialment tres els tipus de contractes: un indefinit, un de temporal i un altre de formació o relleu. De la mateixa manera ha apostat per reduir substancialment nombre de bonificacions i deduccions a la contractació, deixant només aquelles que afecten els col·lectius més vulnerables i necessitats.

RECLAMACIÓ PRESTACIONS MATERNITAT

El Tribunal Suprem ha declarat que les prestacions rebudes per maternitat estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Això permet que les persones beneficiàries puguin sol·licitar la devolució dels imports tributats.

El Tribunal considera que aquestes prestacions, rebudes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, han de considerar-se incloses entre les rendes que la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques declara com exemptes.

Aquesta sentència permet que totes les persones beneficiàries d’aquestes prestacions durant els exercicis que no han prescrit (2014, 2015, 2016 i 2017) puguin sol·licitar la devolució de les quantitats tributades pels imports rebuts, atès que l’Agència Tributària no té previst la devolució d’ofici. Per qui va tenir fills el 2013 podrà reclamar la devolució d’ingressos indeguts de la part de la prestació que va cobrar l’any 2014.

Els països de la UE van arribar aquest dimarts un acord per reduir les emissions de diòxid de carboni de cotxes i furgonetes en un 35% el 2030

En una primera etapa, els fabricants de cotxes hauran de reduir les emissions en un 15% el 2025 respecte a 2021, per a donar una estirada en el següent lustre i arribar al 35% .l Consell haurà de començar a negociar aquest dimecres amb la Comissió i amb el Parlament Europeu, que va aprovar la setmana passada que la retallada de gasos sigui del 40%.

Paralització de les prestacions per a maternitat

L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha paralitzat durant 15 dies el pagament de les prestacions per maternitat i paternitat perquè la seva aplicació informàtica deixi de retenir l’IRPF després de la sentència del Tribunal Suprem que estableix l’exempció d’aquest gravamen a la prestació per maternitat. El Ministeri de Treball ha enviat al Ministeri d’Hisenda les dades de les prestacions per maternitat i paternitat abonades per la Seguretat Social des de 2014, exercici a partir del qual es pot reclamar a l’Agència Tributària la devolució de les quantitats retingudes. Encara està per veure si la devolució s’efectuarà d’ofici o si les persones afectades hauran de cursar una sol·licitud de devolució.

Les vagues a Espanya el 2018

El nombre de vagues registrades a Espanya durant els tres primers trimestres de l’any va ascendir a 395, que van ser secundades per 641.038 treballadors, ocasionant la pèrdua de 9.771.396 hores de treball, segons les dades de conflictivitat laboral, analitzats pels serveis tècnics de CEOE . Respecte al mateix període de l’any passat, el nombre de vagues va baixar un 33,39%, si bé les hores de treball perdudes van augmentar un 3,53% i la suma de treballadors que va participar en les mateixes va créixer un 98,61%.

La jubilació parcial amb contracte de relleu ha guanyat força en els últims anys

El cost mitjà d’aquesta figura és un 25,4% superior al de la jubilació anticipada ordinària. El sobrecost anual per al sistema és de més de 2.100 milions d’euros a l’any, “és a dir, gairebé el 12% del dèficit de la Seguretat Social el 2017”, segons els càlculs del professor d’Economia Aplicada a la URJC, expert en pensions i col·laborador de Fedea. No obstant això, el Govern està treballant per rellançar la figura del contracte de relleu. A més, es pretén garantir les condicions d’aquest contracte en algunes indústries com la de l’automòbil. Altres sectors com el sindicat UGT ha donat suport a la continuïtat d’aquesta figura argumentant que és fonamental fomentar el contracte relleu i la jubilació parcial utilitzant per incrementar la substitució natural i la transmissió de coneixement entre les generacions que es jubilen i les que accedeixen de noves al mercat laboral.

Creixement mundial

Les Perspectives de Creixement Mundial presentades pel Fons Monetari Internacional a Bali, Indonèsia, arriben carregades de clarobscurs. D’una banda, l’economia global creixerà a un ritme del 3,7% tant aquest any com el que ve, és a dir superant el registrats entre 2012 i 2016, però, els economistes de la institució retallen en dues dècimes les seves projeccions si les comparem amb les presentades en el passat juliol.

Els fons actius

Europa sencera vigila de prop els fons que es fan dir actius, però que, en realitat, la seva gestió és més aviat passiva perquè les seves carteres estan estretament vinculades als seus índexs de referència, encara que cobrin comissions de fons actius. Al febrer de 2016, l’ESMA, l’Autoritat Europea de Valors i Mercats, va publicar el resultat d’una investigació sobre aquesta pràctica, coneguda com closet indexing, que ha portat a països com Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit a adoptar mesures per millorar la transparència dels fons. A Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) també ha realitzat el seu propi estudi i, després d’ell, estima necessari que les gestores apliquin certs criteris per tal de millorar la informació aportada als inversors en aquest àmbit.

L’indicador avançat de l’IPC situa la seva variació anual en el 2,2% al setembre, la mateixa que la registrada a l’agost

En aquest comportament destaca la pujada dels preus de l’electricitat. També influeix que els preus dels aliments i begudes no alcohòliques es mantenen estables enfront de l’increment que van experimentar al setembre de 2017. Per la seva banda, la variació anual de l’indicador avançat de l’IPCH se situa al setembre en el 2,2%. Si aquesta dada es confirma, la taxa anual de l’IPCH es mantindria respecte al mes anterior.

La pujada de l’IRPF a les rendes altes preocupa als despatxos de les grans empreses

D’una banda, per la gestió dels salaris dels alts directius que ja formen part de les plantilles. Per una altra, per l’atracció dels perfils d’interès per a les companyies. Aquesta mesura no només afecta la classe directiva, sinó a la resta de professionals d’alta qualificació i també als inversors. Hi ha una competència fiscal al sud d’Europa “per atreure talent”. I en aquesta tessitura, països com Portugal, que “va crear un règim fiscal especial fa diversos anys per a no residents”, poden prendre la davantera.

La construcció d’habitatges a Espanya torna a les cinc xifres

]El juliol passat es van concedir permisos per a la construcció d’12.172 habitatges d’obra nova, segons les últimes dades del Ministeri de Foment. La dada suposa un increment del 46,19% respecte al mateix mes de 2017 (8.326 habitatges). De fet, la sèrie estadística, que es realitza amb la informació de visats de direcció d’obra expedits en els diferents col·legis d’arquitectes, mostra que el juliol passat va ser el millor des de 2008. Encara que és previsible que l’agost, el pitjor tradicionalment, torneu a xifres més raquítiques, l’acumulat de l’últim any confirma que la construcció d’obra nova segueix la seva recuperació.

El Govern estudia fixar un tipus mínim del 18% en l’impost de societats per a les empreses del sector de financer i les petrolieres

Ho ha avançat aquest dimecres la ministra d’Hisenda Aquests sectors tenen un gravamen del 30% però acaben pagant prop d’un 12% gràcies a deduccions. Actualment, bancs i petroleres estan subjectes a un tipus específic del 30% enfront del 25% general que opera per a la resta d’empreses del país. Govern i Podem han avançat en la necessitat d’establir un tipus mínim del 15% per evitar que les grans empreses puguin rebaixar la seva pressió fiscal gràcies a deduccions, amb el que aconsegueixen un tipus efectiu proper al 12%. De prosperar els plans d’Hisenda, les empreses espanyoles no podrien aplicar deduccions que rebaixin el 15% el tipus efectiu que abonen per l’impost de societats, un límit que seria del 18% per als bancs i les petrolieres.

La CNMV s’ha proposat dotar d’una major transparència a les relacions que s’estableixen entre les firmes cotitzades i els seus accionistes

La institució està centrada en la Directiva de maig de 2017/828 sobre els drets de l’accionista que entrarà en vigor abans de l’estiu que a la Unió Europea. “Aquesta directiva pretén fer transparent l’accionariat per a les societats cotitzades i, de manera molt radical, obliga que tots els estats estableixin aquest dret a sol·licitar informació a tots les baules de la cadena d’intermediaris per obtenir la dada de la seva identitat”, ha apuntat el president de la CNMV. “I en aquest punt hi haurà de decidir si aquest dret s’estableix sense restriccions pel que fa a la identitat de qualsevol accionista o, si com permet la directiva, es limita als accionistes que siguin titulars d’un mínim del 0,5% del capital de les societats cotitzades -a partir del qual estan obligades a declarar la seva participació davant el regulador-.

Les empreses poden deduir-se el 100% de l’IVA de la compra de vehicles per als seus comercials

El Tribunal Suprem acaba d’esmenar la plana a l’administració tributària aclarint que les empreses poden deduir-se el 100% de l’IVA aplicat a la compra de vehicles per als seus agents comercials. Fins ara, Hisenda venia acceptant només deduccions sobre el 50% de l’impost al·legant que el benefici fiscal ple estava sol dirigit a aquests treballadors quan fossin autònoms. El Suprem aclareix que aquesta deducció és vàlida també per als agents comercials assalariats i obre la porta al fet que milers d’empreses recuperin aquesta altra part dels diners pagats en els últims anys.

El fisc perd gairebé 2.000 milions d’euros per frau o retards en els pagaments

Espanya és el país d’Europa en què més exempcions i tipus reduïts d’IVA hi, de manera que de forma legal el fisc del país deixa d’ingressar un 60% de la recaptació potencial màxima, segons dades d’un informe de la Comissió Europea a el que ha participada l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) amb dades del 2016. en l’informe es destaca que en el cas d’Espanya aquest major volum d’exempcions es deu en part al fet que a les illes Canàries, Ceuta i Melilla no es paga IVA. En aquests territoris es paga un altre impost al consum que és una mica inferior. D’aquest gairebé 60% que es perd per recaptació, el 46,7% correspon a les esmentades exempcions, i el 12,8%, a menors ingressos per tipus reduïts d’IVA.

El Cadastre ofereix informació de les ajudes agràries de la PAC atorgades a cada parcel·la

Es tracta d’un nou servei disponible gràcies al conveni de col·laboració assolit entre la Direcció General del Cadastre i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per a l’intercanvi d’informació dins el context de lluita contra el frau, transparència i millora de l’eficàcia en l’acció administrativa. Per primera vegada des que existeixen aquestes ajudes, els titulars cadastrals tindran accés a través de la Seu Electrònica del Cadastre (SEC) a informació continguda en l’expedient de sol·licitud de l’ajut de la PAC.

Les mesures fiscals introduïdes en la llei de reforma del treball autònom estan sent inaplicables, segons UPTA

La majoria dels autònoms que haurien tenen dret a deduir les despeses de manutenció quan per raons de treball han de menjar fora del seu domicili, no ho fan per la confusió amb la que va redactar la norma legal i la interpretació restrictiva que sembla fa l’Agència Tributària de la mateixa. Des UPTA demanen una ronda de reunions amb els responsables parlamentaris en l’àrea econòmica i fiscal dels diferents partits polítics per tal d’estudiar una modificació legal d’aquestes normatives, així com amb l’Administració d’Hisenda, per conèixer la interpretació pràctica d’aquestes mitjanes en el present any.

Nestlé ha anunciat la seva intenció de segregar o vendre el seu negoci de cura per a la pell
Aquesta decisió alimenta els rumors al voltant de la possible venda de la seva participació a la francesa L’Oréal, valorada en 26.000 milions d’euros. La divisió, en què Nestlé va aplicar una reestructuració per augmentar la seva rendibilitat, va tenir una facturació de 2.390 milions d’euros l’any passat. En opinió dels analistes, el negoci podria tenir un valor aproximat de 7.000 milions de francs suïssos (6.200 milions d’euros). La multinacional suïssa estudiarà des d’una venda a una segregació i fins i tot una possible sortida a borsa.

Alentiment en el consum de les llars per la desaparició de la demanda embassada durant la crisi

La forta pujada dels preus per l’escalada del petroli i l’alentiment en la creació d’ocupació han provocat un alentiment en el consum de les llars. El tèxtil i l’alimentació són els sectors més afectats, mentre els electrodomèstics i l’automoció han aconseguit sortejar millor l’impacte. Les associacions demanen al Govern mesures que permetin millorar la competitivitat del sector.

Estalvi en la factura de la llum

La ministra de Transició Ecològica anunciar ahir al Congrés la suspensió de l’impost del 7% a la generació elèctrica, que recapta més de 1.500 milions d’euros anuals, per baixar al voltant d’un 3% la factura de l’electricitat dels consumidors domèstics i de un 5% en el cas dels grans consumidors industrials. No obstant això, la ministra no va aclarir com es compensarà la minva d’ingressos que Hisenda destina a cobrir costos fixos del sistema elèctric, evitant que es generi dèficit de tarifa; aquest 2018, segons les previsions de la CNMC, el sistema anava a obtenir un escàs superàvit d’1,9 milions.

Torna a encallar la proposta de vincular l’IPC a la revaloració de les pensions

Els grups han decidit suspendre la reunió, tenint en compte que no veien possible tancar avui la recomanació i optant per donar-se més temps per estudiar les propostes i avançar en un acord. La setmana que tornaran a donar cita els partits. Aquesta vegada amb la intenció de portar a la reunió un text consensuat en els pròxims dies, ja que com confirmen des del Pacte, les converses “s’estan duent a terme minut a minut”, i és el principal conflicte de la reforma.

La inexistència d’un règim fiscal específic per a les monedes digitals està provocant tot tipus de criteris interpretatius

El contribuent espanyol no ho té fàcil doncs l’IRPF el tractarà com un actiu mentre que serà un mitjà de pagament per l’IVA. El contribuent assisteix atònit tant a la ràpida evolució de les moneda digital (només el Bitcoin s’intercanvia a un ritme de 69.000 transaccions diàries) com a la seva falta de regulació fiscal. Les operacions realitzades amb les monedes virtuals, ja sigui com a refugi de valor o com a mitjà de pagament, tenen conseqüències fiscals i, no obstant això, cap país del món ha disposat un règim fiscal específic per a elles. Els diferents criteris no només es donen entre països, o administracions, sinó que també sorgeixen entre els propis impostos d’un país. Espanya és un d’ells ja que l’IRPF tracta al Bitcoin com un actiu i l’IVA prefereix parlar de mitjans de pagament. La majoria dels països ha optat per tractar com a actius, i no com a mitjans de pagament, les monedes virtuals en els impostos directes. És el cas dels EUA, Canadà i Alemanya. Espanya segueix aquestes mateixes pautes. Però per a la imposició indirecta el més senzill és qualificar a les moneda digital com diners i aplicar-los la corresponent exempció. Aquesta és la posició de la sentència del TJUE i curiosament coincideix amb l’expressada per la Direcció General de Tributs i la del Regne Unit.

La taxa anual de l’IPC general al mes d’agost és del 2,2%, la mateixa que la registrada el mes anterior

La taxa anual de la inflació subjacent disminueix una dècima, fins al 0,8%. Els grups amb major influència negativa en l’evolució de la taxa anual són: Transport, amb una variació anual del 5,2%, set dècimes per sota de la del mes anterior. Aquest comportament es deu al fet que els preus dels carburants i lubricants pugen menys aquest mes que a l’agost de 2017. També influeix, tot i que menys, la baixada dels preus dels automòbils, davant l’augment de l’any passat. Oci i cultura, que redueix la seva taxa cinc dècimes, fins al -1,1%.

La ministra de Transició Ecològica ha confirmat que el Govern eliminarà l’anomenat “impost al sol”, que grava el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica i l’autoconsum a Espanya, abans que acabi l’any

La fi d’aquest tribut és una prioritat per a l’executiu. La ministra, així mateix, ha afegit que preveu facilitar que aquest consum es comparteixi en l’àmbit urbà i domèstic.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha detectat un enviament de comunicacions per correu electrònic en què s’utilitza el domini cnmv.es i es suplanta la identitat i imatge de la Comissió

El correu inclou un enllaç fraudulent en què es demana al destinatari dades personals. Quant ha tingut coneixement de l’enviament d’aquests correus falsos, el que es coneix com phishing, la CNMV ha dut a terme les actuacions necessàries per mitigar el seu efecte.

El Govern té previst concedir ajudes a les comunitats de propietaris d’habitatges que es vegin obligades a adaptar les antenes col·lectives de televisió per culpa de l’alliberament de l’anomenat Segon Dividend Digital

Així ho va assegurar el secretari d’Estat per a l’Avanç Digital, en el marc del 32 Trobada de l’Economia Digital i les Telecomunicacions d’Ametic. Va avançar que els propers pressupostos generals de l’Estat contemplaran una partida per a aquests fins.