Fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAC / 320/2021, de 6 d’abril, per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.

Pujada rècord de la pressió fiscal


Les estimacions de recaptació de l’Aeat per a l’any 2020 anticipen una pujada rècord de la pressió fiscal d’al voltant de dos punts que acostaran l’indicador al voltant de l’37%. Les dades de l’Aeat preveuen una caiguda de la recaptació de l’8,7% mentre que el PIB de l’economia espanyola va caure un 11% el 2020. La pressió fiscal d’Espanya va tancar l’any 2019 entre el 35,2% i el 35, 4% segons les dades dels diferents organismes. La irrupció de la crisi de l’coronavirus l’any passat va tombar el PIB un 11%, 2,3 punts per sobre de les previsions que manté ara l’Agència Tributària sobre recaptació. El millor desenvolupament de la recaptació podria situar l’indicador a l’entorn de l’37%. Aquest nivell només es va assolir l’any 2007, que va tancar amb la dada en el 37,1%.

L’Agència Tributària ha sol·licitat la col·laboració de notaris i registradors


Això és degut a facilitar l’acceleració del cribratge d’empreses vives i prevenir així que l’ingent cementiri empresarial serveixi per ocultar entramats societaris, activitats no declarades, fraus o operacions de blanqueig de capitals, entre d’altres potencials delictes. En aquest exercici el que hi ha és una voluntat d’introduir per via legislativa mesures per evitar que aquestes empreses que no tenen activitat segueixin operant “. Hi ha uns tres milions de societats en el Registre Mercantil però només 1,3 milions presenten anualment els seus comptes pel que es treballa en revocar el NIF de les que no compleixin la seva obligació puntualment. “La reforma en relació amb la funció notarial va en tres línies”.

Novetats legislatives

Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/03/ism189

Acceptació del poder atorgat
Els poders atorgats en favor de persones jurídiques no s’inscriuran ni faran efecte fins que aquelles procedeixin a presentar una declaració responsable manifestant que, en els seus estatuts, està prevista la possibilitat de representar a tercers davant les administracions públiques. Aquesta declaració haurà de signar-se electrònicament en el termini màxim d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció del poder en el registre. En cas de presentar-se noves sol·licituds de registre d’apoderaments a favor de la mateixa persona jurídica, no serà necessària la presentació d’una nova declaració responsable, sempre que es mantinguin els requisits de capacitat que la sustenten. La declaració responsable substituirà a la presentació dels estatuts, sense perjudici que aquests puguin ser exigits amb posterioritat per l’òrgan, entitat gestora o servei comú competent. En aquest últim cas haurà de constar en el registre el resultat de la comprovació realitzada.

​Termini de vigència dels apoderaments inscrits al registre
La representació atorgada en l’àmbit del Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema XARXA) es regirà per la seva pròpia normativa.
Els documents normalitzats de representació aprovats per les entitats gestores per al seu ús en els procediments dirigits al reconeixement de prestacions de la Seguretat Social, continuaran sent vàlids i no seran objecte d’inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social.

Nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta


Aprovat el Reial Decret pel qual s’estableix el nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta, que deroga i substitueix el Reial Decret 996/2003. La nova norma determina, com a regla general, el pagament mensual de la subvenció d’assistència jurídica gratuïta per part de Ministeri de Justícia, agilitzant el pagament d’aquestes actuacions, que fins ara es tenien una periodicitat de pagament trimestral. El cobrament més immediat per part d’advocats i procuradors repercutirà en la millora de l’servei per a la ciutadania. A més, el Reglament estableix que la subvenció d’assistència jurídica gratuïta s’aplicarà, també, als honoraris deixats de percebre per aquells professionals de torn d’ofici que hagin prestat el servei, quan l’expedient no hagi obtingut el benefici per insuficiència de documentació.

El Ministeri de Justícia posa en marxa el segon pla de xoc per impulsar la resolució d’expedients de nacionalitat


Es tracta d’una sèrie de mesures encaminades a la solució de l’embús en la tramitació i resolució dels expedients de nacionalitat per residència i de sefardites. S’opta per l’opció de reforç intern, a l’ésser la més eficient, eficaç i econòmica. Per a la implementació d’aquest pla de xoc, s’han impartit mòduls de formació per part de personal d’Àrea de nacionalitat de la Subdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil.

L’Executiu ha reformat l’Impost Sobre Societats i l’Impost de la Renda de No Residents en matèria d’asimetries híbrides


El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei amb el qual es transposa una directiva comunitària i pel qual es modifiquen la Llei de l’Impost sobre Societats i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents. La matèria que es veu modificada per la transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, en la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952, és la relativa a les asimetries híbrides i, en particular, el seu objectiu és la neutralització dels seus efectes que solen portar aparellats elusió fiscal. Les normes introduïdes seran aplicables a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres Estats membres de la Unió Europea, i entre Espanya i tercers països o territoris, sempre que les parts que intervenen en l’operació siguin persones o entitats vinculades, així com quan l’asimetria tingui lloc en el marc d’un mecanisme estructurat.

Passaport pels vacunats


La CE presentarà el 17 de març un “Pas Verd Digital” que servirà com a “prova de que algú ha estat vacunat, els resultats dels tests per als que no han pogut vacunar i informació sobre els que ja han passat el Covid”. L’objectiu de la proposta és garantir el moviment segur de persones per la Unió Europea, com a mesura d’activació econòmica. No obstant això, la notícia ha despertat alarma entre els juristes, davant les evidents implicacions que aquest passaport sanitari pot tenir en diversos drets fonamentals de les persones.

Negocis en fallida


La pròrroga dels Ertes fins al mes de maig i l’ampliació dels crèdits ICO per a empreses i autònoms serà insuficient per evitar l’onada de tancaments que es preveu per a aquest any. Així ho va alertar el president de Cepime en una trobada digital. Cal recordar que, segons Coface, a Espanya hi ha prop de 220.000 empreses a la vora de l’col·lapse per la falta d’ingressos per poder cobrir els venciments de deute que afronten i que necessiten liquiditat per poder sobreviure malgrat el progressiu aixecament de les restriccions, que no impedirà que la demanda es quedi lluny encara dels nivells previs a la crisi.

Plans de recuperació: negociació en fase crítica


Les discussions entre la CE i els Estats membres per acabar de preparar els plans de recuperació, amb els quals accedir al fons de 800.000 milions d’euros, han entrat en una “fase crítica”. Amb un atur que no para de créixer a causa de la pandèmia, i el temor que es dispari quan es retirin els ERTO, el vicepresident de la Comissió al càrrec d’Economia, va recordar aquest dijous que “la reforma laboral és òbviament un dels temes que discutim amb les autoritats espanyoles “. Europa no va aconseguir assolir els seus objectius d’ocupació i pobresa incloses en l’agenda Europa 2020. El comissari d’Ocupació, va dir que els nous objectius són “ambiciosos” però “realistes”, i que aquesta vegada es compta amb els recursos (com el fons de recuperació) i noves polítiques per assolir-los.

Aproximadament el 30% de tots els dipòsits de les llars a l’eurozona es troben a Alemanya, segons el BCE


L’any passat, els dipòsits al país van augmentar un 6% a un rècord de 2,55 bilions d’euros. Ascendeixen ja a 237 els bancs a Alemanya que cobren interessos als seus clients individuals pels dipòsits, enfront dels 57 que ho feien abans de la pandèmia al març de l’any passat. Aquest context ha creat una situació certament inusual. Els bancs estan dient directament als seus clients que s’en vagin, que es duguin seus dipòsits a una altra banda. Una plataforma online anomenada Raisin permet als clients comparar i triar entre les millors tarifes bancàries de tot Europa. El nombre de clients que utilitza la plataforma a Europa va augmentar més del 40% fins als 325.000 el 2020. Alemanya suposa el seu major mercat.

Tributar allà on toca


La comprovació dels domicilis fiscals reals dels contribuents és una de les principals preocupacions de les autoritats regionals per tal d’assegurar que cada ciutadà tributa on li correspon. El Suprem considera ara, però, que “presenta interès cassacional” per a “la formació de la jurisprudència “determinar si el període de permanència d’un contribuent en una altra regió diferent de la que resideixen els seus pares per cursar estudis finançats pels progenitors ha de considerar-se” absència temporal “, i no” esporàdica “, avalant el pagament dels tributs en el territori de nova residència. La decisió promet ser seguit amb interès per les hisendes autonòmiques, atesos els seus interessos creuats, i el Govern central, que estudia impulsar una harmonització de la fiscalitat regional.

El compliance no és una panacea per a les empreses


Entre altres coses, perquè el Codi Penal “manté la pena de mort, que ha desaparegut per a les persones físiques, no per a les empreses. No es poden relaxar els plans de gestió preventiva dels delictes, perquè fins i tot grans empreses poden desaparèixer, perquè la Llei està per complir-la i davant un tribunal ha de ser capaços de demostrar davant perits independents el grau de previsibilitat en matèria de gestió preventiva que tenien els seus plans abans de la comissió de delicte que ha provocat el procediment. les coses sempre cal fer-les bé “. El magistrat de l’AP Provincial de Madrid, va presentar el seu llibre 101 casos resolts pel TS, un manual didàctic en el qual analitza la jurisprudència més destacada i recent de dret penal econòmic.

Les accions de lleialtat seran una realitat a Espanya en el futur immediat, segons fonts jurídiques


Les empreses que habilitin aquest premi per als accionistes amb més de dos anys en el capital -contarán amb doble vot- han de comunicar quantes gaudeixen d’aquesta prebenda i també les dels amos que així ho hagin sol·licitat, segons una esmena de l’PSOE que, excepte sorpresa, serà aprovada avui al Congrés. També s’han admès les modificacions que permetran les juntes 100% virtuals i l’enduriment de les opes que acaben en exclusió d’una empresa cotitzada, com demanaven els minoritaris. Es deriva al Ministeri d’Economia i la CNMV el futur desenvolupament dels requisits de comunicació dels vots dobles. Les accions de lleialtat espanyoles, en tot cas, seran una potestat, no una obligació.

El mes de febrer acaba amb 900.000 persones en ERTO

Aquestes xifres es mantenen més o menys estables des del mes de setembre. El 71% d’aquests estan en les modalitats que comporten exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Una de cada quatre persones en ERTO a el tancament de febrer ho era a temps parcial. Cinc activitats tenen a més de l’40% dels seus afiliats en ERTE i sumen gairebé mig milió de persones, és a dir, concentren prop de el 60% de les persones protegides per aquests instruments.

Amazon Go


Els supermercats d’Amazon sense caixers, la línia Go, estan a prop de ser una realitat a Europa ja que aquesta setmana s’obriran les primeres portes a Londres. Serà l’arribada del primer supermercat sense caixers de la companyia nord-americana. Un desembarcament que podria comptar amb fins a 30 nous centres només al Regne Unit ja que la firma està estudiant una trentena d’ubicacions.

Obligació de la empresa de disposar de mútua de Prevenció de Riscos Laborals

L’article 40 CE encomana a les autoritats públiques, com un dels principis rectors de la política social i econòmica, garantir la seguretat i higiene en el treball.

És obligatori per part de totes les persones que disposin d’una política i plans de prevenció de riscos laborals.

La política de prevenció de riscos laborals seria el conjunt d’actuacions dels ens (poders) públics destinades a promoure la millora de les condicions laborals per elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals articula el seu funcionament a partir dels principis d’eficàcia, coordinació i participació, ordenant tant l’actuació de les diferents Administracions Públiques amb competències preventives, com la necessària participació en aquesta actuació d’empresaris i treballadors, a través de les seves organitzacions representatives.

La protecció del treballador contra els riscos laborals requereix una actuació en l’empresa, son obligacions empresarials; també ha de tenir un impacte en la correcció de situacions de risc ja manifestades.

Per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és una obligació empresarial tots els elements bàsics de l’enfocament en la prevenció de riscos laboral, si de cap element hi ha incompliment i resulta en una incapacitat permanent del treballador suposaria un recàrrec de prestacions per contingències professionals (STSJ de Catalunya de 30 de gener de 2.006).

Convocatòria subvencions per contractació de persones majors de 45 anys


S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria anticipada per a l’any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució SF/345/2020, de 23 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, en referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits entre l’ 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

El lloger de l’habitatge, un sobreesforç


El 41% de les llars espanyoles que resideixen en un habitatge de lloguer destina a el pagament de el pis més del 30% de la seva renda, el que es considera en termes econòmics com un “sobreesforç”. Un percentatge que varia molt segons les comunitats autònomes i també segons els trams d’edat. La major taxa de “sobreesforç” es registra al País Basc, segons es recull en un informe elaborat a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de 2019 pel Gabinet Econòmic de CCOO amb dades de l’INE. L’anàlisi posa xifres a alguna cosa conegut com que a Espanya viuen de lloguer les llars amb menors rendes, el que explica aquest alt “sobreesforç” que suposa el pagament del lloguer per a moltes llars. Així, el 62% dels inquilins a Espanya ingressen 26.000 euros o menys a l’any, i, fins i tot, el 26% no arriben als 14.000 euros i un altre 25% ingressa entre 26.000 i 40.000 euros a l’any.

Inspeccions de l’Agència Tributària per videoconferència


Entre els assessors fiscals i experts acadèmics hi ha opinions enfrontades sobre aquesta mesura. Molts aproven aquesta nova eina. Ho veuen com un gran avanç per al contribuent perquè, en aparença, neix com una norma voluntària a l’exigir el seu consentiment. A més, subratllen que aquestes mesures fomenten el comportament fiscal correcte. D’altres, per contra, critiquen que beneficia en gran manera a l’Agència Tributària. Segons la seva opinió, creuen que és una “deriva perillosa” perquè converteix un procediment d’investigació de 18 mesos en un procediment de gestió. “Et carreguen amb l’obligació d’aportar la documentació des del primer moment i et comencen a enviar requeriments dient que si no aportes la informació et poden obrir un expedient per obstrucció”.

El Tribunal Suprem equipara els Plans d’Igualtat amb els convenis col·lectius


La sentència de TS que dóna resposta a una demanda contra l’empresa Ayesa Enginyeries, anul·la el seu Pla d’Igualtat i reconeix que la representació sindical a les empreses està legitimada per negociar plans d’igualtat independentment que hi hagi centres de treball que no comptin amb aquesta representació . Rebutja per tant de manera inequívoca la possibilitat que un Pla d’Igualtat es negociï amb una comissió “ad hoc” i equipara, de manera contundent, el Pla d’Igualtat a un Conveni Col·lectiu pel que fa a el model de negociació. Aquesta sentència, de la Sala del Social del TS ha estat publicada tan sols uns dies després de l’anunci de el recurs que la patronal CEOE ha interposat davant la Sala Contenciosa Administrativa del mateix Tribunal al RD 901/2020.

L’IPRI, al gener puja


La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) general al mes de gener és del 0,9%, gairebé dos punts i mig per sobre de la registrada al desembre, segons l’INE. Per destí econòmic dels béns, tots els sectors industrials tenen influència positiva en l’evolució de la taxa anual de l’IPRI general. La taxa anual de l’IPRI augmenta en totes les comunitats autònomes excepte a Cantàbria, on descendeix 1,7 punts.

El Govern ja treballa en la reforma del Reta per implantar la cotització per ingressos reals dels treballadors autònoms


Una mesura amb la qual podria recaptar a través del règim d’autònoms fins a un 50% més dels ingressos que recapta per aquesta via, uns 5.055,95 milions d’euros més cada exercici. Segons els càlculs, quan aquesta mesura entri en vigor, la qual s’espera tenir a punt per a començaments de 2022, fins a 2,1 milions de treballadors veurien reduir-se la seva cotització mensual, mentre que les associacions representants dels treballadors autònoms calculen que fins a 700.000 veurien incrementar les seves aportacions a el Sistema.

Plans d’igualtat


La patronal CEOE ha recorregut davant del TS el procediment de negociació dels plans d’igualtat en les empreses quan en elles no hi hagi representació legal dels treballadors. No està d’acord amb que s’imposi a les empreses sense representació legal dels treballadors uns negociadors concrets per determinar els plans d’igualtat, sense donar opció a la plantilla a cercar a altres representants, tot i que a la fi optin pels més representatius. La patronal es queixava a més que la norma obstaculitza l’accés a licitacions públiques a les empreses que no han negociat els plans d’igualtat amb els sindicats i, en canvi, dóna prioritat a garantir la penetració dels sindicats en les empreses on no tenen representació .

Regulació dels ingressos dels ERTE


El Sepe es compromet a actualitzar cada mes les dades dels ingressos percebuts pels treballadors a ERTE i enviar-los a l’AEAT per tal d’evitar que quan arribi la declaració de la renda de 2020, molts dels beneficiaris de la prestació es portin la sorpresa que han de declarar a Hisenda més diners de què els ha correspost, segons fonts del Ministeri de Treball. A més, s’ha establert un procediment abreujat per a agilitzar la comunicació dels cobraments indeguts als afectats. en les properes setmanes començaran a arribar les notificacions alertant del cobrament indegut. No obstant això, el sistema s’està implantant de forma gradual en les delegacions provincials, per la qual cosa en moltes encara es continua realitzant tota la tramitació de forma manual. Especialment en les grans ciutats. A més, el sistema detectarà els errors, tot i que la gent segueixi cobrant, ja que fins ara es produïa quan un treballador es donés d’alta o de baixa. I accelerarà els expedients que encara segueixen pendents de notificació.

La taxa de variació anual de l’IPC del mes de gener se situa en el 0,5%


Aquest valor representa un punt per sobre de la registrada al desembre. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta cinc dècimes, fins al 0,6%. La variació mensual de l’índex general és del 0,0%. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) situa la seva taxa anual en el 0,4%, un punt superior a la del mes anterior. Els grups amb major influència positiva en aquesta evolució de la taxa anual són: Habitatge, amb una variació de l’3,2%, més de tres punts superior a la del mes anterior, deguda als increments dels preus de l’electricitat. Aliments i begudes no alcohòliques, la taxa augmenta sis dècimes i se situa en l’1,7%. Aquest comportament és conseqüència de les pujades dels preus dels llegums i hortalisses i de l’aigua mineral, refrescos i sucs, major aquest mes que en 2020. Oci i cultura, que registra una variació del 0,1%, gairebé dos punts més que al desembre, causada perquè els preus dels paquets turístics van baixar més al gener de 2020 que aquest mes.

Els fiscalistes posen en relleu la dificultat d’emmarcar l’economia col·laborativa en els models tradicionals de tributació i d’IVA


Es tracta d’un fenomen que ha evolucionat de l’intercanvi de béns i serveis entre amics o familiars a alguna cosa “clarament empresarial”. Per aquest motiu, ha assenyalat que “els nous models de negoci van molt per davant de les normes tributàries”, de manera que un dels reptes de les autoritats fiscals és delimitar quan un ciutadà individual està realitzant una activitat empresarial, i, per tant, obligada a pagar IVA, per a fer-li tributar “de manera justa i eficient”.

Robots antifrau


Un dels grans avenços que s’espera a l’Agència Tributària és la utilització de robots que detecten els fraus de manera automàtica. Una aplicació a la qual el Govern ja ha donat llum verda, però que està pendent d’un decret llei que ho reguli. Una cosa que ja s’està elaborant des del Ministeri de Treball i Seguretat Social, encara que amb les queixes de diversos sectors ja que “podria vulnerar la legislació actual”. En els propis autònoms, es considera que aquesta utilització de robots amb Intel·ligència Artificial podria perjudicar-los, sobretot a petits negocis que no tenen les eines que sí estan a disposició de grans empreses.

Més deutors concursats


El nombre de deutors concursats assoleix la xifra de 2.428 en el quart trimestre del 2020, fet que suposa un augment del 5,8% respecte a el mateix període del l’any anterior, segons l’INE. Per tipus de concurs, 2.344 són voluntaris (un 8,8% més que en el quart trimestre de 2019) i 84 necessaris (un 40,0% menys). Atenent a la classe de procediment, els ordinaris disminueixen un 30,1%, mentre que els abreujats augmenten un 8,8%. El 19,7% de les empreses concursades amb quatre o menys anys d’antiguitat pertanyen a el sector de l’Hostaleria. Les comunitats autònomes amb major nombre de deutors concursats en el quart trimestre del 2020 són Catalunya (788), Comunitat de Madrid (404) i Comunitat Valenciana (346), que concentren el 63,3% el total de deutors concursats.

Els funcionaris del SEPE han arribat al límit


La possibilitat que 2021 mantingui el caos viscut el 2020, davant l’allau de sol·licituds d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), ha portat els funcionaris a anunciar una vaga al març per exigir més mitjans per gestionar l’alt volum de tramitacions amb el qual conviuen des de fa gairebé un any. Davant el silenci del Ministeri de Treball i Economia Social a la seva petició de mesures urgents de reforç, els treballadors del SEPE han decidit convocar una vaga de dos dies al març, segons ha informat el sindicat USO aquest dijous.