Circular informativa 9/15


OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

 

Per a aquest any 2015 s’ha modificat el llindar d’excepció sobre l’obligació de declarar les operacions de compra i venda intracomunitàries, que fins ara era de 250.000 euros i a partir de l’1 de gener passa ser de 400.000 euros.

Per tant, totes les empreses que durant l’exercici del 2014 no varen arribar a aquesta quantitat queden exemptes de fer l’intrastat fins al moment en què no arribin a l’esmentada quantitat.

Pel que fa al model 349, Declaració informativa. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, no ha sofert cap modificació.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.