Circular informativa 7/15


RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS: MODIFICACIÓ DE LA BASE

 

Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Si esteu interessats en modificar la base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho feu saber al més aviat possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, una escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2015).

circular_7_2015_taula

* 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat).

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2015, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.926,60 euros mensuals no podran escollir una base superior a 1.945,80 euros, llevat que exercitin la seva opció abans del 30 de juny de 2015.

Si us trobeu en aquest supòsit i desitgeu canviar la situació els agrairíem que ens ho facin saber al més aviat possible.

Totes aquestes modificacions tindran efectes a partir de l’1 de juliol de 2015. Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.