Circular informativa 6/19 · 3 d’abril de 2019


RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2019

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2019, us recordem que el dia 23 d’abril (per a Catalunya) i el 22 d’abril (per a la resta d’Espanya) és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de lloguers d’immobles urbans.
  • IVA i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda.
  • Pagament a compte impost sobre societats.

Si desitgeu que els domiciliem nosaltres heu de fer-nos arribar, abans del dia 12 d’abril, les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, ni tampoc de les sancions que se’n derivin.
Us recordem que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç amb el calendari del contribuent 2019.
Esperem les vostres indicacions i us saludem atentament.