Circular informativa 6/16


CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL CERTIFICAT D’EDIFICI DE CONSUM EFICIENT en grans empreses


El passat 13 de febrer es va publicar el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, referent a l’eficiència energètica. El Reial decret estableix que les empreses amb més de 200 treballadors hauran d’obtenir el certificat d’edifici de consum eficient i que s’haurà de renovar cada 4 anys. El termini de presentació és fins al 14 de novembre del 2016.

Us recomanem que, per poder complir amb els nous requisits, us poseu en contacte amb el tècnic o professional que us gestiona l’energia.

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf

Girona, març del 2016