Llei de mecenatge

La reforma de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afanys lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge s’ha aprovat mitjançant el Reial decret llei 6/2023 de 19 de desembre i s’ha convalidat al Congrés el 10 de gener de 2024 …

>> Llegir més

EDITORIAL

Com cada any volem fer arribar als nostre clients una aproximació de quines són les novetats fiscals, laborals i altres relacionats que els poden arribar a afectar. Val a dir que, en la majoria de les ocasions, aquestes novetats venen establertes en les diferents lleis de pressupostos que ens afecten…

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

Aquest 2024 porta canvis importants en l’àmbit laboral, que marquen noves obligacions per les empreses. A continuació, mostrem un resum de quines són les principals mesures que protagonitzaran el panorama laboral d’enguany …

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

Tal com ja és habitual, al començament de cada exercici es fa necessari repassar les novetats en matèria tributària. Aquest any, les noves mesures fiscals, són conseqüència principalment del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Repassarem, doncs, amb detall les novetats que tenim publicades i vigents, seguint la mateixa línia que els anys anteriors…

>> Llegir més