EDITORIAL

COVID-19 i 2021
Aquest any ha estat un any especial, marcat per la pandèmia mundial que ha irromput sense cap tipus de consideració i ha desbullat la nostra manera d’actuar i viure. I això en tots els àmbits geogràfics i seguint sempre el mateix patró, atacant sense cap consideració.
L’efecte sobre la nostra vida, la nostra economia i la nostra manera de fer i veure les coses ha evolucionat des…

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

Tal com ja és habitual, al començament de l’exercici es fa necessari repassar les novetats en matèria tributària. Aquest any, les noves mesures fiscals, són conseqüència de la publicació dels Reials decrets llei 34 i 35/2020, ambdós de mesures urgents, així com la publicació de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat. Tanmateix, estem a l’espera de la publicació del Projecte …

>> Llegir més

Novetats en comptabilitat i auditoria

Tractament comptable dels ERTOs
L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar, en el BOICAC núm. 122/2020, una consulta sobre el tractament comptable dels ERTOs en relació amb les decisions adoptades pel RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19…

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

En el nou any 2021 tenim dues grans novetats laborals aprovades l’any 2020 que tots els professionals hem de conèixer i implantar en les nostres organitzacions, Plans d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la Llei del teletreball …

>> Llegir més

Novetats en protecció de dades

Política de galetes (cookies)
Us recordem que l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) va introduir una nova guia de mesures pel que fa a la política de cookies i a l’apartat que ha d’incloure quant a la gestió i informació marcat pel Reglament E-Pricavy, del Comitè Europeu de Protecció de Dades.

>> Llegir més