Circular 3/22 · 26 de gener del 2022


Recordatori notificacions electròniques


Tal com ja us hem anat informant a través de circulars enviades, us recordem que són obligats els mitjans telemàtics per comunicar-se amb l’Administració tant per empreses com per Administracions. Aquest sistema obliga comunicar-se amb l’Administració a través de la seu electrònica. Hi estan obligades totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, qui exerceix una activitat professional (amb col·legiació obligatòria) i qui representi un interessat que estigui obligat a relacionar-se amb l’Administració.
El seu funcionament és: L’Administració penja la notificació a la seu electrònica, el contribuent rep l’avís per correu electrònic o/i mòbil i, a partir d’aquest moment, disposa de 10 dies hàbils per accedir-hi. Per accedir al sistema és necessari el certificat electrònic.
Així mateix, aprofitem per recordar-vos els portals que usen les diferents administracions:

  • Generalitat i ens locals catalans: les pengen al portal e-NOTUM. Trobareu informació en aquest enllaç.
    (Recordeu que cal donar-se d’alta a cada administració amb la qual teniu relació)
  • Administracions i ens estatals: al portal DEHú. Trobareu informació aquí.
    (aquest portal ja està en funcionament, substituirà el de “notificaciones.060” que, aquest quedarà en desús el proper mes d’abril)

Recomanem que accediu als dos portals per comprovar que les vostres dades són correctes.