Circular 24/20 · 30 de setembre de 2020


RECORDATORI: PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3r TRIMESTRE 2020


Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 3r trimestre del 2020, us recordem que el dia 20 d’octubre és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de llogues d’immobles urbans.
  • IVA i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda

Si desitgeu que els domiciliem nosaltres heu de fer-nos arribar, al més aviat possible les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, així com tampoc de les sancions que se’n derivin.