Circular 23/20 · 25 de setembre de 2020


CANVI DE BASE QUOTA AUTÒNOMS


La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. S’ha de preveure:

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

És per això que els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de setembre, per tenir efectes a partir de l’1 d’octubre del 2020.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents el 2020)* 30,3 % = 28,30 % (contingències comunes) + 1,1 % (contingències professionals – RDL 28/2018) + 0,8 % (cessament d’activitat – RDL 28/2018) + 0,10 % (FP).

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2019 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

Si es troben en aquest supòsit i volen canviar la situació, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.