Circular 22/20 · 24 de setembre de 2020


TERMINI PER A L’INGRÉS QUOTES IAE


Us comuniquem que el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2020 és del dia 16 de setembre del 2020 al 20 de novembre del 2020, ambdós inclosos, atenent la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), de 18 de maig (BOE 20.05.2020).

Aquesta resolució estableix que el cobrament es farà a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

Si no heu rebut el document d’ingrés o si l’heu esxtraviat, haureu de sol·licitar un duplicat a la delegació de s’Agència Tributària per efectuar el pagament.

Descarrega la informació aquí.