15/2023- INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT

Circular 15/23 · 19 de setembre del 2023 INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT La Llei 3/2001 per a la igualtat efectiva de dones i homes obliga les empreses a disposar del PROTOCOL D’ACTUACIÓ per prevenir i actuar davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral. El protocol d’actuació té l’objectiu de sensibilitzar…