10/2022- NOVETATS PER A L’ANY 2022

Novetats en comptabilitat i auditoria RD 1/2021 de 12 de gener pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de…