20/2017- REFORMES URGENTS AUTÒNOMS

Circular informativa 20/17 · 9 de novembre del 2017 Principals novetats de la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom Mesures que entren en vigor a partir del 26 d’octubre del 2017: La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1…