Circular informativa 2/14


SEPA: Single Euro Payements Area (zona única de pagaments en euros)


Què és la SEPA?

La SEPA (single euro payments area o zona única de pagaments en euros) neix amb objectiu de crear una sèrie d’instruments de pagament comuns que permetin agilitzar els pagaments i cobraments de la zona, a fi que les empreses puguin expandir els seus mercats i competir millor.

Formen part de la zona SEPA un total de 33 països: els estats membres de la Unió Europea, més Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Suïssa i Mònaco.

La SEPA defineix un conjunt d’ instruments de pagament en euros: transferències, dèbits per domiciliació bancària (dèbits directes) i pagaments amb targeta, amb uns estàndards comuns a tota la zona.


Quan entra en vigor?

Estableix com a data límit l’1 de febrer de 2014, o 1 de febrer de 2016 per als productes nínxol. No obstant això, hi ha pendent d’aprovar, pel Consell i Parlament Europeu, una proposta, que sembla que serà aprovada, per prorrogar el termini de migració a SEPA fins l’1 d’agost del 2014.

Consideracions

 1. Transferències:
  • Utilitzar l’IBAN en lloc de l’actual Codi Compte Client (CCC)
  • Canvi de fitxer
  circular_2_2014_taula1
 2. Dèbits directes SEPA

Els nous formats de fitxers de rebuts i efectes comercials i de serveis que substitueixen els actuals:

circular_2_2014_taula2


circular_2_2014_taula3

Esquema

circular_2_2014_taula4

Esquema bàsic (CORE)

 • Permet incorporar operacions que actualment s’envien per norma 19, 58 i 32, així com, rebuts físics.
 • Son valides les ordres o mandats actuals -> Regles de migració.
 • És obligatori conservar els mandats i totes les modificacions o cancel·lacions a efectes de justificar I’existència d’una autorització per generar un cobrament.
 • No modifica els terminis de devolució actuals: 58 dies amb ordre de domiciliació o 13 mesos sense ordre de domiciliació.
 • Es necessita un nou format de fitxer: 19-14 CORE SEPA.
 • L’IBAN serà l’únic identificador del compte del deutor, i el BIC el de l’entitat financera del deutor.
 • Els dèbits es presentaran amb una anticipació mínima de 4 dies hàbils (si són recurrents), i de 7 dies hàbils si és el primer dèbit.


Esquema empresarial (B2B)

 • Emissor i deutor han de ser persones jurídiques (empreses o autònoms), termini de devolució 2 dies.
 • Prèviament a la generació del fitxer s’ha de formalitzar una ordre/mandat de domiciliació entre l’emissor i el deutor. Aquesta ordre ha d’especificar I’acceptació de l’operativa B2B i la renúncia al dret de devolució.
 • Es necessita un nou format de fitxer: 19-44 B2B SEPA.
 • L’IBAN serà únic identificador del compte del deutor, i el BIC, el de l’entitat financera del deutor.
 • Els dèbits es presentaran amb una anticipació mínima de 3 dies hàbils.
 • Prèviament al càrrec del dèbit directe, I’ entitat bancària demanarà autorització al lliurat.
 • És obligatori conservar els mandats i totes les modificacions o cancel·lacions a efectes de justificar I’ existència d’una autorització per generar un cobrament.

Resum: CORE versus B2B

circular_2_2014_taula5