Circular informativa 11/17 · 15 de setembre del 2017


AUTÒNOMS 2018: CANVI DE BASE DE QUOTA I COBERTURA DE CONTINGÈNCIES

Us comuniquem que abans de l’1 de novembre teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins els límits permesos atenent la vostra edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 1.07.2017).

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, us recordem que la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la vostra base de cotització en el mateix percentatge que s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol·licitud abans del dia 31 d’octubre.

…/…

Aprofitem per avançar, que la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, en fase de tramitació al Senat, té previst augmentar de 2 a 4 el nombre de vegades l’any que els autònoms podran canviar de base de cotització. Però aquest mesura no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2018.

També us informem que podreu optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans del 30 de setembre).

Si esteu interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, us agrairem que ens ho feu saber al més aviat possible.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment.