Circular informativa 15/14


Impost Activitats Econòmiques (IAE)
Modificació del termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2014

 

Us comuniquem que el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2014, és des del dia 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2014, ambdós inclosos, atenent la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de 20 de maig del 2014 (BOE 28.05.14).

Aquesta resolució estableix que el cobrament es farà a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació amb el document d’ingrés que es fa arribar al contribuent.

Si no heu rebut el document de pagament o en cas que s’hagi extraviat, haureu de sol·licitar un duplicat a la delegació de l’Agència per efectuar el pagament.

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte. Girona, setembre del 2014