Circular 13/21 · 27 de setembre del 2021


Termini per a l’ingrés quotes IAE

Us comuniquem que el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2021 és del dia 16 de setembre al 22 de novembre del 2021, ambdós inclosos, atenent la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), de 8 de juny (BOE 10.06.2021).

El cobrament es farà a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

Si no heu rebut el document d’ingrés o si l’heu extraviat, haureu de sol·licitar un duplicat a la delegació de l’Agència Tributària per efectuar el pagament.

Descarrega la informació aquí.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres