>> Descarregar la circular en PDF


Circular informativa 12/15


REIAL DECRET LLEI 9/2015, DE 10 DE JULIOL: NOVES ESCALES DE GRAVAMEN I TIPUS DE RETENCIÓ


El passat 11 de juliol es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic (adjuntem enllaç a la pàgina de l’Agència Estatal Tributària al final de la circular).

Les novetats més essencials són: la rebaixa dels tipus de gravamen de l’IRPF que estava previst per al 2016, la reducció dels tipus de retenció a partir del 12 de juliol del 2015, la reducció del tipus de gravamen en l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) i la reducció de la retenció en l’impost de societats.
>> continua en versió pdf