Circular 1/22 · 11 de gener del 2022


PRESENTACIÓ IMPOSTOS MENSUALS I 4T TRIMESTRE DEL 2021


Us recordem les dates dels terminis de presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al mes de desembre i al 4t trimestre del 2021:

El dia 20 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de lloguers d’immobles urbans.

El dia 31 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • IVA, autoliquidació del període i resum anual, i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda.
  • Resums anuals de retencions.
  • Resum anual de donatius.
  • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Si desitgeu que els presentem nosaltres heu de fer-nos arribar, abans del dia 14 de gener, les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, ni tampoc de les sancions que se’n derivin.

Us recordem que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç al calendari del contribuent 2022.

Esperem les vostres indicacions i us saludem atentament.