Circular informativa 11/17 · 16 de juny del 2017


CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2018

 

El passat 31 de maig es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018. Les festes laborals a Catalunya durant el 2018, seran les següents:

De les tretze festes esmentades n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve) que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

En el territori d’Aran, igual que a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve)..

Festes locals: a més de les festes esmentades, cada municipi proposarà 2 festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable..

Nota: El calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya..

Enllaç amb la circular publicada en el DOGC:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7381/1615274.pdf