Circular informativa 10/16


CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2017


El passat 6 de juny es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017. Les festes laborals a Catalunya durant el 2017, seran les següents:


circular_11_2016_taula_festes


De les tretze festes esmentades n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve) que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (San Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny, festa d’Aran.

Festes locals: a més de les festes esmentades, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Nota: El calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Atentament,

Girona, 8 de juny del 2016

Enllaç amb la circular publicada en el DOGC:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7135/1503210.pdf